Aanbod onderbouw

​​​In de kleutergroepen zitten leerlingen van 4, 5 en 6 jaar oud bij elkaar in de groep. Zo stimuleren we dat kinderen van elkaar leren, elkaar om hulp kunnen vragen en elkaar kunnen helpen. In de onderbouw werken we volgens het principe ‘spelend leren’: kinderen kiezen vaak zelf een activiteit,​ uit een rijk aanbod. De leerkracht stimuleert het leren door opdrachten, voorbeeldwerk en impulsen toe te voegen als ze meedoet met het spel. ​

Dit spelen is niet vrijblijvend: we volgen de ontwikkeling van alle kinderen nauwgezet door systematische observatie. We stimuleren ontwikkeling op alle gebieden en sluiten aan bij de aangeboren nieuwsgierigheid en voorkeuren van de kinderen. Indien daar aanleiding toe is (bij een dreigende grote achterstand), stuurt de leerkracht actief op een bepaald ontwikkelingsgebied.
De kinderen spelen twee keer per dag ruim een half uur buiten. De Bron heeft een afgesloten speelplaats voor de kleuters. Gymnastiek wordt wekelijks gegeven door de eigen leerkracht in de speelzaal. 

Aan het begin van het schooljaar zijn de groepen klein (circa 18 leerlingen). Naarmate het jaar vordert stromen 4-jarigen in tot een maximum van 28 leerlingen per groep.

Ontwikkelingsgebieden: sociale vaardigheden, motorische ontwikkeling, voorbereidende activiteiten voor rekenen, lezen en schrijven.