Onderwijs op maat

​​Extra oefening en instructie, extra uitdaging en de Day a week school

Het onderwijsaanbod in de groep wordt afgestemd op de mogelijkheden va​n de leerlingen. Dat geldt voor kinderen die moeite hebben met leren en voor kinderen die het juist makkelijk af gaat. Voor de eerste groep is er extra instructie door de leerkracht, de onderwijsassistent of een externe ambulant begeleider. Daarnaast bieden we  extra oefenstof op de computer.

 Leerlingen die extra uitdaging aan kunnen, krijgen complexere opdrachten die zij in groepjes maken. Daarnaast verwachten we van hen dat ze gewone lesstof in een hoger tempo maken. De extra uitdaging wordt op verschillende niveaus aangeboden. Daarnaast in de Breintrein, een verrijkingsgroep één keer per week binnen de school. Binnen de Breintrein krijgen leerlingen opdrachten die los staan van het reguliere lesstofaanbod. Aandachtspunten binnen de Breintrein zijn samenwerken,  taakaanpak en doorzettingsvermogen.  Als derde bieden we de Day a week-school. Dit  is een Amsterdamse voorziening voor opvallend slimme leerlingen. Deze kinderen krijgen één dag per week onderwijs op een andere school. Ze missen daardoor een lesdag op de Bron. In groep 5 wordt bepaald voor wie dit geschikt zou zijn. Het aantal plaatsen is beperkt. ​

Breintrein

De Breintrein is de verrijkingsgroep op de Bron. Leerlingen die extra uitdaging aan kunnen werken hier één keer per week aan de taken die buiten de reguliere lesstof vallen. Aandachtspunten binnen de Breintrein zijn samenwerken, taakaanpak en doorzettingsvermogen. We proberen leerlingen meer inzicht te geven in hun persoonlijke leerstijl en voorkeuren. Daarnaast maken we leerlingen bewust van de verschillende manieren van denken. Een leerling leert op analytische, creatieve en praktische wijze gericht na te denken en dit in verschillende situaties toe te passen.

Leerlingen worden op basis van hun resultaten en een signaleringslijst geselecteerd voor de Breintrein door de eigen leerkracht, leerkracht van de Breintrein en de intern begeleider. Jaarlijks wordt gekeken welke leelringten in aanmerking komen voor de Breintrein.