Voorschool

In onze school is een voorschool gevestigd van IJsterk. Peuters vanaf 2,5 jaar kunnen hier vier dagdelen per week spelend leren. Er is een goede afstemming tussen de voorschool en de onderbouw van de basisschool. Zo verloopt de overstap makkelijk en profiteren kinderen van een doorgaande leerlijn. 
Meer informatie over de voorschool, die ook de Bron heet, staat op de website van IJsterk: www.i​jsterk.nl. Wilt u uw kind aanmelden voor de voorschool? Neem dan contact op via peuterspeelzalen@ijsterk.nl.