Interne begeleiding


Een Intern Begeleider (IB) is een specialist op het gebied van verstandelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling. Rosanne van Lammeren is orthopedagoog en Eefje Wijgergangs is psycholoog. 
De leerkracht schakelt de IB in voor overleg over het onderwijs aan een individuele leerling en voor de ontwikkeling van de groep. 
De intern Begeleiders zijn ook beschikbaar voor ouders met vragen over de ontwikkeling van hun kind. U kunt een afspraak maken voor een gesprek, via bron.ib@askoscholen.nl. Stemt u dat wel even af met de leerkracht?