Directie


Maureen Boubaker is directeur van de Bron. Haar verantwoordelijkheidsgebieden zijn: het managen, communiceren, maatschappelijk positioneren, onderwijskundig verbeteren en ondernemen. De schooldirecteur is het gezicht naar relaties en ouders. Zij is verantwoordelijk voor communicatie naar ouders en zorgt dat zij goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen ​in de school en de keuzes die wij maken. ​

Soms komt het voor dat een ouder met een vervelend gevoel rondloopt op school. In eerste instantie kunt u met al uw vragen, opmerkingen, suggesties en/of klachten terecht bij de groepsleerkracht. Gaat het om algemene schoolzaken of heeft u de eerste stappen al ondernomen en is het niet opgelost, dan kunt u altijd terecht bij de directie. U kunt een afspraak maken via bron.directie@askoscholen.nl