Visie

​​​School is de plek waar kinderen, los van hun ouders, de regels van het sociale spel leren kennen. Waar ze spelen, leren, klooien, vrienden maken en weer kwijt raken en daarmee om leren gaan.

Op de Bron werken de leraar (professional), de leerling (eigenaar) en de ouder (partner) samen aan deze ontwikkeling. We bieden onderwijs voor een brede ontwikkeling van kinderen, verdeeld in vijf domeinen:
  1. Persoonsvorming (Wie ben ik? Wat vind ik belangrijk? Waar word ik gelukkig van? Wat is mijn mening? Hoe gedraag ik me in een groep?)
  2. Kwalificatievaardigheden (de kernvakken rekenen en taal, lezen)
  3. Positie herkennen (kennis van de samenleving, wereldoriëntatie, geschiedenis, burgerschap)
  4. Jezelf kunnen tonen en presenteren (mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, je mening kunnen geven, een presentatie geven aan een groep)
  5. Talentenonderzoek (beeldende vorming, muziek, techniek, natuur)
Het is onze taak om de aangeboren nieuwsgierigheid van kinderen te koesteren en te prikkelen, binnen opbrengstgericht, klassikaal onderwijs. ​​