Contact

​​​​​Basisschool De IJsbreker
Chrysantenstraat 26
1031 HT Amsterdam
Telefoon: 020-6369643​

Vragen aan de directie? ​​​
Directeur: Leonie den Hartog (alle dagen)
Adjunct Directeur: Shirley Nauta (di-woe en vrijdag)
Algemenere vragen?
Daarvoor kunt u ook bellen met de Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel  Onderwijs (ASKO): ​(020) 301 38 88.

 Website bewerken

Ga naar deze pag​ina​​ om aan te melden.​​