Engels

​​​Op De IJsbreker geven we Engels vanaf groep 5 (8-9 jarigen). We beginnen met level 1 en eindigen met level 3 in groep 8. We gebruiken hierbij de methode “Just do it!!”. Voordat onze keuze op deze methode Engels was gevallen, hebben we eerst zorgvuldig onderzoek gedaan naar alle Engelse methodes voor de basisschool in Nederland. Ook hebben we bekeken wat de beste leeftijd is om te beginnen met Engels. Voorop stond dat we wilden aansluiten bij de Europese richtlijnen voor taalonderwijs en tevens zochten we een methode die naadloos aansluit bij het Engels op het voortgezet onderwijs na groep 8. Just do it, bevat als eerste methode in Nederland een doorgaande lijn van basisonderwijs naar middelbaar onderw​​ijs.