Engels

​​​Op De IJsbreker geven we Engels vanaf groep 5 (8-9 jarigen). We beginnen met level 1 en eindigen met level 3 in groep 8. We gebruiken hierbij de methode “Just do it!!”. Voordat onze keuze op deze methode Engels was gevallen, hebben we eerst zorgvuldig onderzoek gedaan naar alle Engelse methodes voor de basisschool in Nederland. Ook hebben we bekeken wat de beste leeftijd is om te beginnen met Engels. Voorop stond dat we wilden aansluiten bij de Europese richtlijnen voor taalonderwijs en tevens zochten we een methode die naadloos aansluit bij het Engels op het voortgezet onderwijs na groep 8. Just do it, bevat als eerste methode in Nederland een doorgaande lijn van basisonderwijs naar middelbaar onderw​​ijs.


Een andere wens was, dat we onze leerlingen willen laten meedoen aan de internationale Anglia examens. Het Engelse Chichester College heeft internationale examens ontwikkeld, de Anglia-examens. De examens zijn uitgegroeid tot een internationale standaard: kinderen van over de hele wereld nemen eraan deel. Er zijn Anglia-examens op 12 niveaus. De eerste drie komen overeen met de drie levels van Just do it! Als de leerlingen level 3 hebben afgerond, dan hebben ze een voorsprong van een halfjaar tot een jaar wanneer ze op het voortgezet onderwijs komen. Ook met de auteur van de methode, Ageeth Verbruggen, hebben we meerdere keren contact gehad en zij heeft ons ook geadviseerd tijdens ons keuze-proce​s.

Een aantal groepen hebben inmiddels deelgenomen aan deze Anglia examens. De examens duren een uur. Een aantal van deze leerlingen deed zelfs mee op het niveau van het Voortgezet Onderwijs. Als de kinderen slagen voor hun examen dan krijgen ze een officieel certificaat uitgegeven door het Chichester College in Engeland. De kinderen van groep 8 doen dit schooljaar ook weer mee aan het level 3 examen.