Handelingsgericht werken (HGW)

​​​​​Ook wij blijven ons ontwikkelen als team. Na het afronden van de Daltonopleiding en het behalen van de Daltonlicentie voor onze school, blijven we natuurlijk niet stil staan. Naast het feit dat wij ons Daltononderwijs nog verder willen ontwikkelen, zijn we ook al 2 jaar volop bezig met HGW of te wel Handelings Gericht Werken. In de afgelopen 4 schooljaren hebben we met elkaar daarin grote stappen gezet; door met elkaar groepsplannen te maken, uit te voeren en te evalueren en deze daarnaast in Parnassys te zetten. Net zoals de kinderen, werken ook wij nauw samen met elkaar en helpen en ondersteunen elkaar waar nodig. Maar wat is dat dan Handelingsgericht werken? HGW is een systematische manier van werken. Hierbij wordt het onderwijsaanbod afgestemd op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van ieder kind. Deze behoeften formuleer je door aan te geven wat een kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken. De centrale vraag is: Wat vraagt het kind aan ons?

Welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie etc. heeft het nodig? Kindkenmerken worden vertaald naar onderwijsbehoeften.
Wij richten ons op wat het kind nodig heeft om bepaalde doelen te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft.
Door handelings gericht te werken worden leerlingen aangesproken op hun mogelijkheden en talenten, en richten wij ons op betrokkenheid, welbevinden en optimale ontwikkeling van onze kinderen. Ook dit jaar zullen we weer nieuwe stappen zetten op het gebied van HGW.