Onderwijs in groep 1/2

Op De IJsbreker leren en werken we in de groepen 1 en 2 aan de hand van thema's. We gebruiken hierbij bronnenboeken maar met name staan de doelen uit Leerlijnen Jonge Kind centraal. Dit is ons kindvolgsysteem bij de kleuters. Wij houden dit bij in Parnassys, ons schoolbrede administratiesysteem. 

Bij elk thema kiezen we een aantal doelen en aan de hand van die doelen kiezen we verwerkingsvormen, activiteiten, spelletjes, liedjes en andere opdrachten. We richten de hoeken ook thema-gericht en doelgericht in.  

Ook de weektaken van de kleuters passen altijd bij de thema's in de klas.