Kleuterplein

Op De IJsbreker werken we in de groepen 1 en 2 met Kleuterplein. K​leuterplein is de nieuwste methode voor groep 1 en 2 van de basisschool. Met deze lesmethode ontdekken en ervaren kleuters de wereld om hen heen. Met Kleuterplein werken we doelgericht aan álle tussendoelen. Kleuterplein is meer dan alleen taal en rekenen. Ook aan motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt spelenderwijs, maar gericht gewerkt. Kleuterplein biedt daarmee een doorgaande lijn ​naar de 3 belangrijkste vakken en methodes in groep 3, het aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen. En dat is natuurlijk ideaal.

Voor wat betreft het schrijfonderwijs gebruiken we naast Kleuterplein ook de methode “Aan elkaar”, om de kleuters nog beter voor te bereiden op het schrijven in groep 3.

Kleuterplein heeft 16 aantrekkelijke thema’s. Deze thema’s kunnen wij gebruiken op die manier die wij zelf het prettigst vinden. We kunnen bijvoorbeeld aansluiten bij actuele thema’s in de maatschappij, of bij de seizoenen van het jaar, of bij een thema dat leeft in de klas.
Bij deze methode hoort ook software. Deze software gebruiken we bij de methode. Er is een kwaliteitskaart geschreven over deze software en die kunt u vinden op www.taalpilots.nl, uitgegeven door het ministerie van OCW.

Opbouw van de methode:
Elk thema heeft een vaste opbouw en telt 36 activiteiten, waaronder kern- en keuzeactiviteiten.
Elke activiteit duurt 10 tot 30 minuten. Per activiteit staat steeds één ontwikkelings-gebied centraal. De kleuters voeren de activiteiten alleen, in de grote groep of in groepjes uit, waarbij de uitgangspunten van ons Daltononderwijs centraal staan; zelfstandigheid, samenwerken en eigen verantwoordelijkheid.
De methode biedt ook genoeg mogelijkheden om gedifferentieerd te kunnen werken. Elke activiteit in Kleuterplein eindigt namelijk met een differentiatiestapje omhoog of omlaag.