Over ons onderwijs

​​​​​​​​Wat is Daltononderwijs?
Het Daltononderwijs is gedachtegoed van de Amerikaanse Helen Parkhurst (1887- 1973). Na enige tijd samen te hebben gewerkt met Maria Montessori richtte zij in 1919 haar eigen experimentele school op in het plaatsje Dalton (VS), waar deze vorm van onderwijs zijn ​naam aan te danken heeft. ​Lees verder​

Wat is Oecumenisch onderwijs?
De IJsbreker is een oecumenische school. Dit houdt in dat het onderwijsteam kinderen ondersteunt bij hun levensbeschouwelijke ontwikkeling. Daarbij komen verschillende godsdiensten en levensvisies aan bod. Ieder kind wordt gestimuleerd een eigen kijk op het leven te ontwikkelen en te bepalen wat voor hem of haar zinvol, mooi, waar en echt is. Lees verder

Wat is een brede school?
De IJsbreker is vooralsnog een brede school, maar wij zullen ons doorontwikkelen vanaf januari 2021 tot een Integraal Kindcentrum. In een IKC is sprake van één pedagogische visie, één team en één centrale aansturing. 
Een Integraal Kindcentrum is een voorziening voor kinderen van ten minste 0 tot 13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Het centrum biedt kinderen op vraag van de ouders een uitgebreid dagprogramma gedurende het hele jaar. (uitgezonderd bepaalde feestdagen) Een IKC is dus een voorziening waarin ten minste organisaties voor onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang in één organisatorische eenheid zijn samengevoegd onder één aansturing.  Alle ontwikkelingsterreinen van kinderen komen aan bod. In ons geval worden we een Dalton Kind Centrum. Onze samenwerkingspartrner qua kinderopvang/peuterspeelzaalwerkenen BSO is Eigen & Wijzer. Wij zullen in januari 2021 starten met BSO en peutergroepen, hele en halve dagopvang. En vanaf augustus 2021 zullen wij ook baby en dreumesgroepen krijgen. 

Wij zijn nu dus nog een brede school, wat is dat dan precies?

Een school is een brede school als:
  1. De school een bredere maatschappelijke functie heeft dan die van onderwijsgever alleen.
  2. De school structureel samenwerkt met organisaties voor welzijn, kinderopvang, zorg, sport en cultuur.
  3. De school samen met die organisaties zorgt voor een substantiële verbreding van het aanbod op die gebieden.​
Ons visiedocument "Worden wie je bent" gaat over onze visie op een Integraal Kindcentrum, in ons geval een Dalton Kindcentrum. Als u klikt op de link dan komt u op dit document.