Woordenschatonderwijs

Woordenschatonderwijs staat volop in de belangstelling. Dat is terecht, want het verband tussen een grote woordenschat, geleerde intelligentie en schoolsucces is hoog. Een goede woordenschatbeheersing is cruciaal voor taalvaardigheid. Je hebt immers woorden nodig om je gedachten en ideeën over te kunnen brengen, en dit zowel mondeling als schriftelijk. Ook voor het begrijpen van geschreven en gesproken taal is woordenschat belangrijk; zo is woordenschat de belangrijkste factor voor tekstbegrip, dat blijkt telkens weer uit allerlei onderzoeken.

De woordenschat is simpel gezegd het aantal woorden dat een persoon kent begrijpt of toepast. Woordenschatonderwijs is erop gericht om het aantal woorden dat een leerling kent uit te breiden. Een leerling kan een woord zowel actief als passief onder de knie hebben. Als een leerling uit zichzelf een woord juist gebruikt, valt dat onder actieve woordenschat. Als een leerling een woord wel begrijpt, maar niet zelf actief kan gebruiken, spreken we van passieve woordenschat. De woordenschat kan erg per leerling verschillen. Als er thuis van jongs af aan veel wordt voorgelezen heeft dat een enorm positief effect op de woordenschat van een kind. Ook het praten en discussiëren over uiteenlopende onderwerpen is gunstig voor de uitbreiding van de woordenschat. Later als het kind kan lezen is het dagelijks lezen van boeken, tijdschriften, kranten of stripboeken van enorme invloed op de grootte van de woordenschat zo ook het kijken naar leerzame televisieprogramma’s zoals; Sesamstraat, het Zandkasteel, de Schatkast voor kleuters en het Klokhuis voor kinderen tussen de 8-12 jaar.

Op school krijgen kinderen dagelijks te maken met nieuwe woorden. Wij doen dan ook veel aan het vergroten van de woordenschat. We proberen de woorden zoveel mogelijk in samenhang aan te bieden, dus niet met losse woorden, maar door woorden die bij elkaar horen te clusteren. Een woord moet vele malen worden aangeboden voordat het actief gebruikt kan worden. Bij het ene kind gaat dit wel sneller dan bij het andere kind. Je kunt woorden ook zichtbaar maken in de klas d.m.v. een zogenaamde woordmuur. Op De IJsbreker vindt u in alle groepen woordmuren. Op die woordmuren zult u verschillende vormen van woordclusters terugvinden. Zoals een woordparaplu of een woordkast of een woordweb. Vraagt u er gerust naar als u in de groep van uw kind bent. 


​​​