Te laat komen

  • Gemaakt op: 8-2-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Alex Kossenberg
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​Helaas hebben we de afgelopen weken na de kerstvakantie gemerkt dat er heel veel kinderen te laat komen, sommige kinderen komen zelfs dagelijks te laat  Dit is echt zeer storend voor de juf/meester die al met de les begonnen is, maar ook voor de andere kinderen die wel al in de klas zitten en te laat komen valt wettelijk onder “s​choolverzuim”.  

Daarnaast kunnen wij elk moment weer controle krijgen van de leerplichtambtenaar. Als zij zelf constateert of in onze administratie ziet, dat sommige kinderen vaak te laat komen, dan kan zij besluiten een formele waarschuwingsbrief te sturen of een proces verbaal op te maken wegens ongeoorloofd schoolverzuim. We willen u dan ook vragen of u er alstublieft op wilt toezien dat uw kind echt op tijd op school is.  
Ook willen wij u vragen om de klas te verlaten op het moment dat de schoolbel van 08.30 uur gegaan is. Wij willen dan echt starten met de les want anders gaat er teveel onderwijsleertijd verloren. De inlooptijd is van 08.20 uur tot 08.30 uur, dus in die tijd kunt u de groepsleerkracht kort even wat vragen of zeggen, wilt u echter een gesprekje met de juf/meester, maakt u dan even een afspraak voor na schooltijd.  


​Te laat komen valt wettelijk onder ''schoolverzuim'​.

Foto's

Video's

Meer informatie