Hoofdluis

​Hoofdluis komt helaas voor op alle basisscholen. Het is een vervelend verschijnsel, dat ieder kind kan overkomen en is dus ook niet iets waar u zich voor hoeft te schamen. Het hebben van hoofdluis heeft dan ook niets te maken met hygiëne, wat vaker gedacht wordt. Hoofdluis is gelukkig goed te behandelen, maar het blijft wel belangrijk dat u uw kinderen regelmatig controleert op neten en hoofdluis. Op De IJsbreker proberen we hoofdluis zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom wordt er op de eerste dag na elke vakantie gecontroleerd op hoofdluizen en neten (na de zomervakantie op dinsdag). Deze dagen staan ook aangegeven op onze Jaarkalender. Het is handig dat de kinderen op die dagen geen ingewikkelde kapsels hebben, want die moeten voor de luizencontrole weer uit elkaar gehaald worden. Mochten er bij uw zoon/dochter neten gevonden worden, dan krijgt u hierover persoonlijk een email van ons. Als er lopende luizen worden gevonden, dan bellen we u op om te vragen of u uw zoon/dochter even op komt halen zodat u gelijk de behandeling kunt starten, want we kunnen niet het risico lopen dat binnen 1 of 2 dagen alle kinderen uit de klas luizen hebben. Wij kunnen u ook op school advies geven hoe u het beste hoofdluizen kunt behandelen. Mocht u zelf hoofdluis bij uw kind aantreffen, wilt u dit dan zo snel mogelijk doorgeven aan de groepsleerkracht. Zo kunnen wij samen met u preventief aan het hoofdluisprobleem werken. Ieder kind heeft bij ons op school verplicht een luizenzak, ook op die manier proberen we het hoofdluisprobleem aan te pakken en hoofdluis te voorkomen.​