Ouderbijdrage

​​​​Net zoals elke basisschool in Nederland, vragen ook wij aan u een ouderbijdrage. Deze bescheiden bijdrage is wel vrijwillig maar ook echt broodnodig . De ouderbijdrage wordt namelijk niet alleen gebruikt voor projecten en excursies, musea bezoeken, muzieklessen, schooltuinen, buskaarten OVB, het organiseren van de diverse feesten, cadeaus bij Sinterklaas en versnaperingen bij de diverse festiviteiten maar ook voor de aanschaf van luizenzakken, gymtasjes bij de kleuters, het organiseren van sportdagen etc. etc. De school ontvangt voor deze uitgaven geen vergoeding van de overheid, dus wij hebben uw bijdrage gewoon echt heel hard nodig. U krijgt elk schooljaar in de maand september, een uitgebreid verslag van de inkomsten en uitgaven van de ouderbijdrage.  

Het bedrag voor de ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020 is: 50 euro voor het 1e kind, 45 euro voor het 2e kind en 40 euro voor het 3e kind. Hierbij zit het schoolreisje niet inbegrepen. Het bedrag voor het schoolreisje is een apart bedrag van € 25,00.  Ook het schoolkamp (indien van toepassing) is niet inbegrepen in bovenstaande ouderbijdrage. 

Mocht het voor u lastig zijn om de ouderbijdrage en/ of het schoolreisje te betalen dan kunt u bij de gemeente Amsterdam een scholierenvergoeding aanvragen. Kijkt u even bij het kopje "scholierenvergoeding" op onze website!​
​​
U kunt de ouderbijdrage en het schoolreisje voldoen op het volgende rekeningnummer: NL59INGB0651804620 t.n.v. Basisschool De IJsbreker, Amsterdam. Wilt u wel bij de betaling de naam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit vermelden?

Ouders die een hogere bijdrage willen storten, nodigen wij hier graag toe uit. Van deze inkomsten kunnen weer extra activiteiten worden ondernomen of nieuwe materialen worden aangeschaft. Afgelopen schooljaar hebben een aantal ouders dit ook gedaan en wij willen u hiervoor nogmaals hartelijk danken!​