Passend Onderwijs

​De wet passend onderwijs wordt ingevoerd per 1 augustus 2014. Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze, volgens het kabinet, de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal onderwijs gaan. Dat blijft z​o.​

Wat verandert er dan?​
Scholen krijgen zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Óf op de school waar u uw kind aanmeldt (eventueel met extra ondersteuning) óf op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Niet elke basisschool zal namelijk dezelfde ondersteuning kunnen bieden, dit is van vele factoren afhankelijk. Welke ondersteuning een school kan bieden staat beschreven in de schoolgids van die school. Ouders zullen altijd nauw betrokken worden bij het zoeken naar de juiste onderwijsplek en scholen zullen beter gaan samenwerken. Ook hoeven ouders straks geen ingewikkelde indicatieprocedure meer te doorlopen en zijn er straks ook geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben zal rechtstreeks georganiseerd en betaald gaan worden door de samenwerkende scholen en het schoolbestuur.

Meer informatie?
www.passendonderwijs.nl​ of ​www.5010.nl​​​​​ of informatiegids_passend_onderwijs_2014.pdf​ of ​www.swvamsterdamdiemen.nl​