Anti-pestbeleid

​​​​Op basisschool De IJsbreker doen wij er echt alles aan om pesten te voorkomen. En toch steekt er af en toe een pestprobleem de kop op. Hier gaan wij dan ook direct mee aan de slag aan de hand van het beleid, dat u hieronder kunt lezen. 

Daarnaast hebben wij 10 algemene "gouden regels": 

De tien gouden regels voor leerlingen:

  • Iedereen hoort erbij, we accepteren elkaar zoals we zijn.
  • ​Samen, (met leerlingen en volwassenen), zorgen we ervoor dat onze school een veilige plek is voor iedereen.
  • ​We luisteren wanneer een ander stop zegt.
  • Boos zijn mag, maar we praten een ruzie uit en doen elkaar geen pijn.
  • We laten de leerkracht altijd weten waar we zijn en waar we naar toe gaan.
  • Stelen doen we niet en we zijn zuinig en netjes op spullen van onszelf, een ander en de school. 
  • We schelden een ander niet uit, doen niet mee aan pesten, uitlachen, buitensluiten,   roddelen of discrimineren.
  • Wij gebruiken geen geweld, doen niet aan bedreigen en vallen anderen niet lastig met woorden, gebaren, plaatjes, liedjes en spelletjes die met seks te maken hebben.
  • We nemen geen spullen mee de school in waarmee wij anderen kunnen verwonden of bang kunnen maken. 
  • Wanneer wij conflicten niet zelf kunnen oplossen vragen wij hulp aan de leerkracht, de leerlingen, de directeur of aan de contactpersonen op school.

pestprotocol ijsbreker.pdf  2017-01-08_13-43-19 Pestbeleid.png