Privacyprotocol

​​​​Basisschool De IJsbreker verzamelt in het kader van het onderwijs gegevens van de bij haar ingeschreven leerlingen. Deze gegevens worden gebruikt voor o.a. begeleiding, het voldoen aan wettelijke verplichtingen etc. Op de gegevens is de wet persoonsbescherming van kracht.Wij hanteren het model privacyreglement primair onderwijs, dit document is in te zien bij de directie. Maar natuurlijk kunt u het ook hier  Protocol_verwerking_leerlinggeg​evens.pdf bekijken.​O​p school worden regelmatig foto’s gemaakt, een deel hiervan wordt op deze site gepubliceerd. Indien u bezwaar heeft tegen het fotograferen van uw kind dan kunt u dat bij de directie aangeven.​​