Verantwoording ouderbijdrage

 • Gemaakt op: 5-10-2015 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Alex Kossenberg
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Muziek( €1885,60 )
 • Project Dans met me 
 • Muziekschool Noord voor de groepen 1 t/m 8 hele jaar.

Natuur en techniek (€2.019,19)
 • Artis jaarkaart
 •  Ik eet het beter 
 • Schooltuinen gr 6/7
 • Amsterdamse Bos gr 3
 • Vlinderprojecten gr ½ 
 • NME jaarbijdrage educatie 
 • Paddenstoelen in de klas gr ½ 
 • Bezoek kinderboerderij groep 3 
 • Bezoek Artis kleutergroepen 
 • Bezoek Artis groep 4 en groep 5/6
 •  Inrichting techniekkasten en techniekdozen 
 • Week van de pauzehap gr 5 t/m 8 
 • Schooltuinwerkgroep 

Literatuur (€997,37)
 • Schoolschrijvers voor gr 3, 5,6 en 7 
 • Bibliotheek jaarkaart 
 • Bibliotheekprojecten gr 3 t/m 8 
 • Kinderboekenweekprojecten 
 • Verhalenvertellers 
 • Groep 5/6 JINC taalproject   
Kunst (€650,00)
 • Rijksmuseum gr 7 + 8 
 • Rijksmuseum gr 3 
 • Hermitage 4,5,6 
 • De Tantes groepen 7,8 

Levensbeschouwing (€70,- )
 • Project Islam 

Overige activiteiten (€5.674,98)
 • Bezoek Schiphol groep 5/6 
 • JINC stage groep 7/8 
 • Schoolreisjes gr 1-8 

Festiviteiten/ feesten (€4.005,04)
 • Sinterklaas   1.845,76 
 • Kerst                 388,11 
 • Pasen                434,95 
 • Meester/  juffendag        202,31  
 • Sportdag, voorjaarsfeest, afscheidsactiviteiten groep8 318,29  
 • Zomerfeest      815,62 
Diversen (€1397,46)
 • Luizenzakken 
 • Gymtasjes 
 • Koffie/thee/drank bij informatieavonden
 • Anglia Network Europe memberschip gr 5 t/m 8  
 • GVB kaartjes, bankkosten ING  
 • Ouderraad rekening 
 • Project talenten groep 7 

Totaal €16.699,64 

Inkomsten: 
 ​
Ouderbijdragen: € 14.407,11 (incl.busgeld) 
Voucherbank     : €  1.825,60 
Rest vorig jaar   : €     559,99 (o.a. reservering zomerfeest) 
Totaal inkomsten:   16.792,70 
 
Totaal uitgaven    :  16.699,64 
                                    ------------ 
Positief verschil   :         93,06 gaat naar schooljaar 2015-2016 
 
In de laatste MR vergadering is deze ouderbijdrage verantwoording goedgekeurd en ook het team van De IJsbreker heeft de verantwoording van deze ouderbijdrage unaniem goedgekeurd in de teamvergadering van maandag 21 september j.l. 
 
Zoals u weet is het bedrag voor de ouderbijdrage voor 2015-2016 € 40,00 per kind. (voor het tweede kind €35,00 en het derde kind €30,00) De bijdrage voor het schoolreisje moet apart betaald worden en is dit jaar € 25,00.  
U kunt beide bedragen overmaken naar: NL59INGB0651804620 t.n.v. Basisschool De IJsbreker, Amsterdam. Wilt u bij betaling de naam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit vermelden? En ook even aangeven wat u betaalt; ouderbijdrage/ zwemgeld (i.v.t.)/ schoolreisje? Dank u wel. ​Specificatie van de ouderbijdrage.

Foto's

Video's

Meer informatie