groep 1-2b thema licht

  • Gemaakt op: 13-11-2015 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Alex Kossenberg
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Licht speelt een grote rol in allerlei facetten van ons leven: in de oorsprong van het leven, de gezondheidszorg, communicatie en GPS, het heelal, optische instrumenten, cultureel erfgoed, kunst en cultuur en natuurlijk in de natuur. Dat er licht is lijkt vanzelfsprekend, maar is eigenlijk heel bijzonder. Dát nemen we in Kleur op school als uitgangspunt. We benaderen het thema licht vanuit een levensbeschouwelijke invalshoek: wat is de (symbolische) betekenis van licht? Daarnaast onderzoeken we met de kinderen begrippen die nauw verwant zijn aan licht, zoals de Verlichting in de westerse cultuur (een stroming) en de verlichting in het boeddhisme (een streven). De lessen nodigen kinderen uit om te ontdekken hoe zij licht zijn, in alle betekenissen van het woord. 

Bij levensbeschouwelijk leren is het belangrijk dat kinderen leren symboliseren. Ten eerste is het goed dat ze symbolische uitdrukkingen van anderen – in bijvoorbeeld feesten, rituelen en gebruiken – leren verstaan. Licht is in veel levensbeschouwingen een heel belangrijk symbool voor zaken als hoop, leven, liefde, vrede en kracht. En natuurlijk besteden we in alle bouwen aandacht aan Kerstmis. Dat doen we op een echte ‘Kleur op school-manier’: kinderen onderzoeken vanuit verwondering en nieuwsgierigheid het verhaal over de geboorte van Jezus en mogen zelf ontdekken wat dat verhaal en de symboliek daarin hen te zeggen heeft. En we kijken ook naar andere lichtfeesten vanuit andere godsdiensten in deze periode. 

 

​De methode kleur.​​

Foto's

Video's

Meer informatie