Onze methode: kleur

  • Gemaakt op: 5-10-2015 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Alex Kossenberg
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  
Zoals u net al heeft kunnen lezen sluiten we ook dit jaar met ons onderwijs weer aan bij het thema van de Kinderboekenweek: ’Natuur, Wetenschap en Techniek’. Hierbij willen we u informeren hoe levensbeschouwing bij dit thema gestalte krijgt. We gebruiken hiervoor onze levensbeschouwelijke methode ‘Kleur’. De focus voor deze lessen is vooral op de natuur gericht.  

Wat is natuur(lijk)? 
Dat er overal om ons heen natuur is, lijkt vanzelfsprekend. Maar waar ligt precies de scheiding tussen wat natuurlijk en wat niet natuurlijk is? Is een zak diepvrieserwtjes natuur, of niet? De kinderen gaan op zoek naar de twijfelgevallen en onderzoeken wat zij verstaan onder ‘natuur’ en wat zij al dan niet ‘natuurlijk’ vinden. Zo stimuleren de lessen de kinderen om zich te verwonderen over alles om je heen.  

Filosoferen over natuur 
We filosoferen over het begrip natuur in alle groepen. In groep 1 en 2 horen de kinderen het sprookje van een bramenplukker die zich heel rijk voelt met de natuur. Ze onderzoeken wat die ‘rijkdom’ van de natuur dan is. De leerlingen in groep 3 en 4 verkennen de natuur vanuit een ander perspectief: dieren die elkaar opeten om te overleven; is dat zielig of is dat nou eenmaal natuurlijk?  In  groep 5 en 6 kijken we naar de leuk-spannende én de gevaarlijke kanten van natuur. In groep 7 en 8 tenslotte filosoferen de leerlingen over de mens als bijzonder onderdeel van de natuur. Wat onderscheidt de mens van dieren? En hoe zal de mens zich wellicht in de toekomst verder ontwikkelen?  

Levensbeschouwelijke verhalen over de natuur  
Hoe is het ooit begonnen, het leven op aarde? En alles zit zo knap in elkaar en hangt zo ontzettend mooi uitgedacht met elkaar samen … dat kan toch niet zo maar toevallig zo gekomen zijn? De vraag naar het ontstaan en de bedoeling van het leven op aarde is al zo oud als de mensheid zelf. De kinderen ontdekken in alle bouwen dat mensen elkaar dan ook altijd al verhalen hebben verteld over hoe alles ooit begonnen is. We vertellen de kinderen niet alleen ‘traditionele’ scheppingsverhalen, maar ook verrassende verhalen uit allerlei culturen. De bedoeling is niet dat kinderen ‘kiezen waar zij in geloven’. Het doel is dat kinderen ontdekken dat dit soort ontstaansverhalen antwoorden hebben gegeven op levensvragen van mensen. De lessen nodigen leerlingen uit om voor zichzelf te verkennen wat zij inspirerende beelden vinden in deze verhalen. 

​Levensbeschouwing  en thema Kinderboekenweek.​

Foto's

Video's

Meer informatie