Groep 3

Groep 3 is een bijzonder jaar voor de kinderen. Ze gaan dan echt leren lezen, schrijven en rekenen. De basis hiervoor is natuurlijk al in groep 1/2 gelegd. Inhoudelijk weten de kinderen al heel veel als ze groep 3 binnenkomen. Het werken met cijfers en letters is in groep 2 namelijk al veel aan bod geweest. Het werken met echte werkschriftjes en boeken is echter nieuw voor de kinderen. Dat vraagt de eerste weken dan ook de meeste energie. In de ochtenden ziet het rooster er steeds hetzelfde uit. De kinderen krijgen dan rekenen, taal, lezen en schrijven. Na al het harde werken is er in de middag meer ruimte om even lekker te ontspannen. De kinderen kunnen uit allerlei speelse en thematische activiteiten kiezen op het gebied van taal, tekenen, handvaardigheid en constructie. In de eerste paar werken spelen we ’s middags ook nog vaak buiten. Daarnaast krijgen de kinderen op verschillende middagen taakjes aangeboden met betrekking tot verkeer, levensbeschouwing, muziek, sociale vaardigheden, beeldende vorming en wereldoriëntatie (Topondernemers).​

Verschillende werkvormen
Al vanaf de eerste dag in groep 3 proberen we de kinderen zelfstandig te laten werken. Dit doen we met behulp van het ‘verkeerslicht’. ‘Rood’ betekent stil werken; niemand mag gestoord worden, ‘oranje’ betekent dat er zachtjes samengewerkt kan worden en ‘groen’ betekent werken met de juf. Tijdens het zelfstandig werken gebruiken de kinderen een ‘zelfstandig-werken-blokje’. Hierop staan tekens en kleuren die de kinderen boven kunnen leggen zodat de juf en de kinderen van elkaar weten of iemand hulp nodig heeft.
Tevens vinden wij het belangrijk dat kinderen samenwerkend leren. Tijdens verschillende samenwerkingsopdrachten leren de kinderen dat ze een gemeenschappelijk doel hebben en daarvoor elkaar nodig hebben. Bij een groepsopdracht doen alle kinderen actief en betrokken mee, doordat er individuele verantwoordelijkheid wordt gerealiseerd. Ieder kind in het groepje weet dan, dat hij verantwoordelijk is voor zijn eigen bijdrage aan de groep en niet voor niets meedoet.


Leren lezen
In groep 3 leren de kinderen ‘lezen’. Hiervoor gebruiken wij de methode ‘Veilig Leren Lezen/Kim versie’. Met deze methode leert uw kind lezen aan de hand van verschillende structureerwoorden. Elke paar dagen krijgt uw kind zo’n woord aangeboden.  Nadat er een paar structureerwoord​en zijn aangeboden, komt uw kind tot de ontdekking dat het met de losse letters van die woorden, zelf nieuwe woorden kan maken. Uw kind kan al steeds meer woorden lezen! ‘Veilig Leren Lezen’ kent vier leerlijnen op verschillende niveaus; De meeste kinderen werken met de ‘maanversie’. Er zijn ook kinderen die in de kleutergroep al hebben leren lezen. Deze kinderen kunnen eventueel werken met de ‘zonversie’ van ‘Veilig Leren Lezen’. De ‘zonboekjes’ zijn moeilijker. Er staan bijvoorbeeld al echte tekstjes in en de kinderen moeten vragen over de teksten beantwoorden. Voor de kinderen die al een beetje kunnen lezen, maar waarvoor de ‘zon-aanpak’ nog te moeilijk is heeft ‘Veilig Leren Lezen’ de ‘raketversie’ ontwikkeld. Mocht uw kind veel moeite hebben met het leren lezen, dan kunnen we uw kind volgens de ‘steraanpak’ laten werken. Uw kind krijgt dan extra begeleiding op het gebied van lezen, taal en spelling.

Leren rekenen
Met rekenen leren de kinderen allerlei herkenbare rekenproblemen op te lossen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Wereld In Getallen’.  Hierbij zijn de rekenbegrippen, zoals meer, minder, evenveel, eerste, laatste, voor en achter heel belangrijk. Tevens oefent uw kind met tijdsbegrip (dag, nacht, seizoenen, dagen van de week, maanden van het jaar). Later in het jaar gaan we al echte sommen maken tot 10. Aan het einde van groep 3 moet uw kind de sommetjes tot 10 (erbij en eraf) vlot kunnen uitrekenen. Ten slotte, leert uw kind op allerlei manieren te tellen tot 100; stapjes van 2, stapjes van 5 en stapjes van 10.

Leren schrijven 
In groep 3 leren de kinderen ook ‘schrijven’. We beginnen met het schrijven van de cijfers 1 t/m 10. Hierna gaan we verder met het leren schrijven van de letters. We leren de kinderen geen blokletters, maar schrijfletters. In het begin van het jaar schrijven we alle letters nog los. Later in het jaar gaan we de letters aan elkaar schrijven. Uw kind hoeft dan alleen nog maar de verbindingen te leren.

Bewegingsonderwijs
Groep 3 gymt 2 x per week, de kinderen krijgen gymles van juf Colleen. Het is belangrijk dat de kinderen op de gymdagen hun gymkleding/ gymschoenen bij zich hebben. 

Huiswerk:
In groep 3 krijgen de kinderen vooral huiswerk mee op het gebied van ‘lezen’. De letters en de woordjes die in de kernen zijn aangeleerd krijgen de kinderen op een aantal blaadjes mee, zodat deze geautomatiseerd kunnen worden. Het is belangrijk om elke dag, samen met uw kind, tien minuten te lezen. Herhalingen werkt niet alleen heel prettig voor kinderen, ze willen ook graag laten horen wat ze al geleerd hebben. Ze zijn heel erg trots op zichzelf en dat mag ook! Wanneer we merken dat het voor een kind belangrijk is om thuis extra te oefenen met het leren lezen, rekenen of schrijven dan wordt dit in een gesprekje aangegeven.

Volgt u ons verder op de PARRO-APP en onze Facebookpagina van De IJsbreker. Daar vindt u alle activiteiten die wij ondernemen en leuke foto's!