Groep 4

​In groep 4 is het de eerste week  best wennen voor de kinderen. In groep 4 schrijven we boven ons werk de datum en de naam van de les. Elke keer weer opnieuw, dat is nieuw en soms lastig. Nieuw is ook dat we in echte schriftjes gaan werken met taal, spelling, woordenschat en rekenen. We hebben deze week geoefend op losse blaadjes dat ging soms al best goed.

Rekenen:
We gaan de komende weken werken met getallen tot 100. Dat betekent niet sommen maken met deze getallen, maar oriënteren zoals dat zo mooi heet. We oefenen sprongen van 5, 10, 2 en 1.
Voorbeeld:
Vul de telrij aan: 56 – 58 – ? – ? – ?
De schrijfwijze is hierin ook belangrijk. Sommige kinderen willen de getallen nog wel eens omdraaien heb ik gezien. Natuurlijk mag u altijd thuis oefeningen hiermee doen. Getallen opschrijven tussen de 0 -100 en vervolgens kijken hoe het gegaan is. De sommen die we maken gaan de eerste weken tot de 20. Een voorbeelden zijn: 15-2= & 15+4=
Belangrijk hierbij is dat de kinderen de gemakkelijke som gebruiken om deze uit te rekenen. Dus bij 15+4= rekenen ze: 5+4= 9 Daarna voegen ze het ti​ental erbij. Antwoord: 19.

Begrijpend lezen:
Naast het technische lezen (lekker lezen) staat er ook begrijpend lezen op het rooster. Wij gebruiken hiervoor de methode Nieuwsbegrip XL. Bij deze methode worden ook moeilijke woorden behandeld. Een goede en rijke woordenschat is van groot belang om later succesvol je verder schoolloopbaan te doorlopen.
Woorden die aanbod komen zijn: eropaf stormen, de centrale, de etensresten, de loodgieter, het metaal, de prestatie, zoeven (voorbij zoeven) en nog veel meer. De kinderen leren verder waar een tekst vandaan komt, dat ze teksten nog een keer moeten lezen als ze iets niet begrijpen, dat je een tekst in drie zinnen kan navertellen, wat een register is en hoe je daar woorden in op kan zoeken, voorspellen waar een tekst over gaat, leren vooruit te denken bij het lezen en nog veel meer van die interessante dingen.

Lekker lezen:
Heel fijn dat een aantal moeders zich hebben opgegeven om te helpen met het leesonderwijs. Nu de kinderen nog jong zijn is er winst te behalen. Heeft u thuis tijd, dan zou het mooi zijn als u dagelijks met uw kinderen leest. Een klein stukje is voldoende als het maar dagelijks gebeurt. In de klas besteden we ook veel aandacht aan het lezen. 
We gebruiken voor voortgezet technisch lezen, de methode Lekker lezen. Hierover kunt u van alles lezen op het net: http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Lezen/Lekker-Lezen.htm. Daarnaast gebruiken we de methode Karakter voor het stukje leesbevordering. 


Spelling:
Wij werken met de methode Staal, voor taal en spelling vanaf groep 4.  Staal werkt met de beproefde, preventieve spellingaanpak van José Schraven. Het vaste ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees zorgen voor optimale spellingresultaten.
Staal is de eerste methode die spelling en grammatica samen aanbiedt. Eigenlijk is dat heel logisch. Kennis van woordsoorten en zinsdelen is handig om woorden goed te kunnen schrijven. Grammatica is niet alleen een vast onderdeel van de toets, maar komt ook bij de nabespreking van het dagelijks dictee aan bod. Elke derde les in de week is een specifieke grammaticales. Het goed voordoen (modeling) is belangrijk binnen Staal. Goede instructie voorkomt fouten. De spellinglessen bestaan voor het grootste deel uit directe instructie. Hierin speelt de leerkracht een belangrijke rol. Spelling vereist naast een goede instructie veel herhaling om het in de vingers te krijgen. Daarom begint elke spellingles met het kort opfrissen van álle eerder geleerde spellingcategorieën en grammaticaonderdelen. Door het vele herhalen blijft de kennis actueel.

Taal:
Een van de belangrijkste kenmerken van onze taalmethode Staal is, dat de methode een brug slaat naar het echte leven. Staal maakt namelijk gebruik van bronnen uit de dagelijkse realiteit van kinderen. Dit maakt het taalonderwijs heel herkenbaar en functioneel. Dankzij Staal staan kinderen in het echte leven hun mannetje. Binnen de leerlijn taal komen vier domeinen aan bod: woordenschat, taal verkennen, spreken & luisteren en schrijven. De inhoud van Staal sluit aan bij het referentiekader taal en de kerndoelen. Het referentiekader beschrijft wat leerlingen in de verschillende fasen van het onderwijs moeten kunnen en kennen op het gebied van taal. Staal biedt de leerstof aan die is opgenomen bij het streefniveau 1S/2F. Modeling als uitgangspunt In het taalonderwijs is de rol van de leerkracht heel belangrijk. Goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom staat modeling centraal: het hardop denkend voordoen. 

Voor wat betreft woordenschat volgt Staal de didactiek van Verhallen en Van den Nulft. De methode biedt de kinderen pittige themawoorden aan, zodat hun woordenschat werkelijk wordt uitgebreid. Elk thema start met een themafilm om de kinderen in de sfeer van het thema te brengen. In het filmpje komen ook de woorden binnen de context van het thema aan bod. Staal geeft vervolgens veel ruimte aan semantiseren en consolideren, op vier manieren: • elke week een les woordenschat • woordenschat­animaties op het digibord • extra woordenschat­oefenpagina’s bij elk thema • woordenschat­oefensoftware op drie niveaus De kinderen leren de woorden binnen de context van het thema. Deze woorden kunnen ze toepassen in hun eindproduct. Schrijven én presenteren! 

Volgt u ons verder via de PARRO-APP en onze Facebook pagina van De IJsbreker. Daar vindt u alle activiteiten die we ondernemen en leuke foto's!