Groep 5

Groep 5 gaat zich richten op de getallen tot de 1000. Ook al rekenen ze niet meteen met deze sommen, de getalwaarden en posities moeten ze al wel kennen. Spelletjes die u met uw kinderen kunt spelen zijn: ik heb een getal in mijn hoofd tussen de 0 en 1000. Je mag alleen maar vragen is het hoger of lager dan…. Als u thuis wilt oefenen dan kunt u een getallenreeks op​schrijven die uw kind vervolgens moet afmaken.

We zijn ook begonnen met de tafels, lang niet iedereen beheerst hetzelfde niveau qua tafelkennis in groep 5. Dat maakt natuurlijk ook niets uit. De komende weken maken de kinderen sommen met de tafels van 2, 3, 4, 5 & 6. Natuurlijk zou het heel fijn zijn als u de tafels thuis wilt oefenen.
Als ik even vooruit blader in het rekenboek dan zie ik dat de kinderen al snel de volgende sommen gaan maken: 57+20= en 57+23= en zelfs 36+37=…. Groep 5 maak je borst maar nat!

Begrijpend lezen:
Naast het technische lezen (lekker lezen) staat er ook begrijpend lezen op het rooster.
Ook hier worden moeilijke woorden behandeld. Een goede en rijke woordenschat is van groot belang om later succesvol je verder schoolloopbaan te doorlopen.
Woorden die aanbod komen zijn: eropaf stormen, de centrale, de etensresten, de loodgieter, het metaal, de prestatie, zoeven (voorbij zoeven) en nog veel meer. De kinderen leren verder waar een tekst vandaan komt, dat ze teksten nog een keer moeten lezen als ze iets niet begrijpen, dat je een tekst in drie zinnen kan navertellen, wat een register is en hoe je daar woorden in op kan zoeken, voorspellen waar een tekst over gaat, leren vooruit te denken bij het lezen en nog veel meer van die interessante dingen.

Lekker lezen:
Heel fijn dat een aantal moeders zich hebben opgegeven om te helpen met het leesonderwijs. Nu de kinderen nog jong zijn is er winst te behalen. Straks in groep 6 t/m 8 zal het allemaal minder vlot gaan met de leesontwikkeling. Heeft u thuis tijd, dan zou het mooi zijn als u dagelijks met uw kinderen leest. Een klein stukje is voldoende als het maar dagelijks gebeurt. In de klas besteden we ook veel aandacht aan het lezen. Vanaf maandag 25 augustus gaan we 3x in de week tutor lezen. De kinderen lezen dan 10 min met een leerling uit een hogere groep die avi plus beheerst.
Naast het tutor lezen, maken de kinderen de lessen uit de methode lekker lezen. Hierover kunt u van alles lezen op het net: http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Lezen/Lekker-Lezen.htm

Spelling:
Misschien is het u al opgevallen, achterin de klas hangen grote gekleurde spellingkaarten. Het is de bedoeling dat de kinderen deze categorieën beheersen aan het einde van groep 5. De platen hangen er als geheugen steun en ik wijs de kinderen erop dat deze er hangen, omdat je dan eerst goed nadenkt voordat je een woord opschrijft. In groep 5 zijn de woorden niet allemaal meer klankzuiver. Dat maakt het wel wat ingewikkelder voor de kinderen.
De eerste week zijn we begonnen met de stomme e. De e die klinkt als u. steutel, harde, borstel, warme en snoepje.
In vlecht en stemband zie je ook een e, maar die klinkt ook als een e.
Als heel snel gaan we oefenen met woorden die niet klankzuiver zijn. Bijvoorbeeld de lange klanken in een woord dat geen hakwoord is. Vogel, regel, mager & lenen.
Daarom hangen de platen in de klas, de kinderen kunnen dan even kijken en zich herinneren dat lange klanken pech hebben. Je haalt gewoon een letter weg. Geen leenen wat je wel hoort maar, lenen. Elk jaar is dat weer een hele uitdaging om dat bij iedereen er goed in te krijgen.

Taal:
Net zoals in groep 4, krijgen de kinderen in groep 5 vier keer per week taal, waarbij elke dag een ander taalonderdeel centraal staat. Afgelopen week hebben we aan woordenschat de volgende worden geoefend: achterover, het dambord, het evenwicht, de salto, de spelregel, de sprong, voorover en zichtbaar. Deze woorden komen terug in thema’s aan de wanden. U zult merken dat naarmate het schooljaar verstrijkt er telkens meer woorden aan de wand komen te hangen.
Dat was het even voor nu, hopelijk neemt u regelmatig een kijkje want dan blijft u op de hoogte van de laatste nieuwtjes en weetjes over de groep.

Volgt u ons verder op de PARRO-app en op onze Facebook pagina van De IJsbreker.  En natuurlijk bij het kopje Nieuws op deze website!