Aanmelden en procedure

 • Gemaakt op:
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Iraida Clare
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  
​​​​​​​​​​Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het aanmelden en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (begin november 2019).                                         

U meldt uw kind aan door dit voorkeursformulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.
Wij nodigen u uit om een afspraak te maken voor een kennismaking. Wij vertellen u dan meer over ons montessorionderwijs.

U kunt telefonisch een afspraak maken van maandag tot en met vrijdag tussen 8.45 en 12.00 uur. Ons telefoonnummer is  020 6972176. 

Voorrangsscholen                                                                                                                                                                                          Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van een kind en de scholen.
Wanneer u op schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of  onze school voor uw kind een voorrangsschool is.

Wat moet u doen                                                                                                                                                                                            Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) op onze school in.

 • Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, corrigeer dit dan op het aanmeldformulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet de school van uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest,  enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer al een ouder kind van u op school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.
 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
 • Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van aanmelding. Controleer dit bewijs van aanmelding en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.
In sommige gevallen is het nodig om bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen. Dit geldt in de volgende situaties:
 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. uw kind zit op een IKC;
 3. het voorgedrukte woonadres op het aanmeldformulier is niet correct;
 4. u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier)

Geen aanmeldformulier?
Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van deze website of van de website van de schoolbesturen:  bboamsterdam.nl . Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het voorkeursformulier?
De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:
 • kinderen geboren tussen 1 september en 31 december 2016                        4 maart 2020
 • kinderen geboren tussen 1 januari en 30 april 2017                                           3 juni 2020
 • kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2017                                        4 november 2020                                                                                                                                                                                                                     

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. In de afgelopen jaren kreeg meer dan 90% van de kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur.

Wanneer er op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt op de hoogst mogelijke school van voorkeur een plek aangeboden.

Toewijzen plaatsen                                                                                                                                                                                        Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.                                                              Voor de 1ste voorkeur gaat dit als volgt:

 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; dit aangemelde kind heeft een plaatsgarantie.
 2. a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie, heeft tenminste 8 maanden voorschoolse educatie gevolgd op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
  b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
 3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
 5. Het kind heeft geen voorrang op deze school.     

 Daarna worden de aanmeldingen die niet de school van 1ste voorkeur gekregen hebben, als volgt geplaatst:              6. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
        7. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur


Het komt voor dat er meer kinderen zijn ingeschreven dan wij kunnen plaatsen. In dat geval wordt er op stedelijk niveau geloot.

Aanmelden en inschrijven                                                                                                                                                                        Na de stedelijke plaatsing ontvangt u bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u dit op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

Uitzondering:
Als tijdens het inschrijfgesprek blijkt dat uw kind een zorgvraag heeft waaraan de school niet kan voldoen, kan de school besluiten uw kind niet toe te laten. Wij zoeken dan in overleg met u naar een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.

 Aanmeldformulier basisschool 2019-2020 DEF. blanco versie.pdf

Deze versie is bedoeld voor ouders die hun aanmeldformulier kwijt zijn, die naar Amsterdam verhuist zijn, of die buiten Amsterdam wonen.
​Informatie omtrent het aanmelden van uw kind.​​​

Foto's

Video's

Meer informatie