Schoolbestuur

​​Onze school is een katholieke school en valt dus onder het Bijzonder Primair Onderwijs. Wij behoren bij de Amsterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs (ASKO). Deze stichting heeft drieëndertig scholen onder haar bestuur. Het bestuur heeft regio-managers aangesteld om het dagelijks contact met de scholen te onderhouden. 

​ASKO-bestuurskantoor 
Regio Manager: Jan-Willem van Schendel
Kalfjeslaan 380
1081 JA Amsterdam 
tel: 020– 3013888