Opening scholen 8 juni

  • Gemaakt op: 28-5-2020 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Josien Branbergen
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van onze ASKO scholen Amsterdam, 

28 mei 2020 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Zoals u weet heeft het kabinet tijdens de persconferentie van vorige week bekend gemaakt dat het de bedoeling is om de basisscholen vanaf 8 juni weer volledig te openen. Het kabinet zou hierover in de week van 1 juni definitief besluiten als het onderzoek van het RIVM over de 1,5 meter maatregel gereed is en er een beeld is van de ervaringen met gedeeltelijke openstelling van de scholen. 

Op basis van het kabinetsbesluit en de richtlijnen van het RIVM kunnen schoolbesturen afspraken maken, zodat scholen weten wat hun te doen staat. Het was de bedoeling dat er woensdag 27 mei meer duidelijkheid zou komen. Scholen zouden dan vanuit onze brancheorganisatie de PO-raad een protocol ontvangen. 

Helaas werd dinsdag 26 mei bekend dat het onderzoek van het RIVM nog niet gereed is en daarmee kan er ook nog geen protocol voor de volledige openstelling worden gemaakt. Het is nu nog niet duidelijk wanneer de bijgewerkte richtlijnen gereed zijn. Als schoolbestuur vinden we het heel vervelend dat we nog geen duidelijkheid voor u en voor onze medewerkers kunnen verschaffen. Juist in deze periode is het belangrijk dat we iedereen tijdig en goed informeren en zaken kunnen voorbereiden. 

Wij wachten de bijgewerkte richtlijnen af en zullen zodra deze wel gereed zijn met de scholen kijken naar mogelijkheden voor verdere openstelling. Of de termijn van 8 juni haalbaar is zal de komende week moeten blijken. Hierover vindt ook afstemming plaats met de Gemeente Amsterdam, de stedelijk vertegenwoordiger van de Kinderopvang en de andere Amsterdamse schoolbesturen. Zodra er duidelijkheid is, zullen wij u daarover informeren. 

Met vriendelijke groet, 

Dorien Nelisse Voorzitter College van Bestuur

Foto's

Video's

Meer informatie