nieuwsbrief 20-8-2020

  • Gemaakt op: 20-8-2020 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Josien Branbergen
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Donderdag 20 augustus 2020

Start nieuw schooljaar
 Wat fijn om iedereen weer gezond op school terug te zien na deze bijzondere vakantie. Gelukkig is de ergste hitte voorbij en koelt de school weer een beetje af. De eerste weken zijn belangrijk om een fijne en veilige groep voor de rest van het jaar te vormen. Wij doen dat volgens de methode van "Grip op de groep" In alle klassen worden tussen de lessen door veel kennismakingsspelletjes gespeeld om zo snel mogelijk vertrouwd te raken met elkaar.
Gisteren zijn ook de derde groepers begonnen in de middenbouw, een spannende dag voor hen (en hun ouders)! We hopen dat alle kinderen snel hun plekje in de groep vinden.

We heten ook onze nieuwe (LIO) collega's welkom op de Regenboog en zijn heel blij dat ze ons team komen versterken. Dus welkom Rianne (3.1), Kevin (3.3) en Vincent (2.3)! Els (1.2) en Wilan (2.2) waren al bekend maar zijn in een nieuwe groep gestart. Gelukkig is ook Linda(1.2) terug van haar ouderschapsverlof.

Let op, andere manier van ophalen!
Deze week hebben we gezien dat het ophalen bij de voordeur van de OB en MB te druk is voor de ouders. Vanaf morgen, vrijdag 21 augustus, gaan de MB kinderen door het zijhek naar huis. Langs het fietspad is meer ruimte voor de ouders om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
Brengen:
OB en MB door het voorhek
BB door het zijhek
Overblijf(kinderen die naar huis gaan):
OB door het voorhek
MB en BB door het zijhek
Halen:
OB door het voorhek
MB en BB door het zijhek

Noodformulieren
 Alle kinderen hebben een formulier meegekregen waarop we u vragen om alle actuele contactinformatie in te vullen. Het is voor ons heel belangrijk om u in geval van spoed snel te kunnen bereiken. Wilt u het formulier zo spoedig mogelijk weer mee naar school geven? Als er later in het jaar wijzigingen zijn, is het belangrijk dat we dat ook snel horen. U kunt deze doorgeven aan Petra van Schoor, regenboog.administratie@askoscholen.nl

Startgesprekken
 In de komende tijd zijn de startgesprekken met de kinderen van groep 3 en 6. Een kennismaking, tijd om bijzonderheden te delen en samen een start te maken van dit nieuwe schooljaar in een nieuwe bouw. We vinden het erg belangrijk om deze gesprekken met u te voeren. U ontvangt een uitnodiging om in te schrijven via Parro. Ook voor de andere kinderen zijn er (facultatieve) gesprekken. De data kunt u terugvinden in de kalender.

Kalender
 Voor de vakantie heeft u allemaal de jaarplanner (A4) meegekregen. De kalender is geschreven zonder rekening te houden met Corona, het zou dus goed kunnen dat er wijzigingen komen. Op onze website staat de meest actuele kalender waar regelmatig aanvullingen en wijzigingen in worden aangebracht. Controleert u deze regelmatig?
https://www2.askoscholen.nl/scholen/deregenboog/Paginas/Kalender.aspx

Medezeggenschapsraad
Er is een medezeggenschapsraad op de Regenboog waar 3 ouders en 3 teamleden zitting in hebben. De MR komt 6 keer per jaar samen en denken mee over het schoolbeleid. Een van de ouderleden heeft afscheid genomen van de MR en we zijn dus op zoek naar een nieuwe ouder. Als u het leuk vindt om mee te denken en zitting te nemen in de MR dan kunt u dat aangeven bij Suzanne van Lier (s.van.Lier@askoscholen.nl). Ook voor vragen over de MR kunt u bij haar terecht. Als u geinteresserd bent, horen we dat graag voor maandag 7 september.

Privacyvoorkeuren
Vorig schooljaar heeft u in Parro uw voorkeuren opgegeven voor:
* het gebruik van beeldmateriaal in Parro
* het gebruik van beeldmateriaal in de nieuwsbrief
* het gebruik van beeldmateriaal in de schoolgids
* het gebruik van beeldmateriaal op socialmedia
* het gebruik van beeldmateriaal op de website
* deelname aan onderzoeken
Als u deze voorkeuren wilt wijzigen, kunt u dat zelf in Parro doen. Wij hanteren anders de voorkeuren zoals u die vorig jaar heeft opgegeven.

Verteltassen
In de kalender staat de uitleen van de verteltassen aangekondigd. Deze uitleen kunnen we helaas nog niet laten plaatsvinden. Bij het uitzoeken kunnen we niet voldoende afstand waarborgen.

Schoolbibliotheek
Gelukkig mogen we weer met vaste vrijwilligers in school werken. Nog steeds proberen we de hoeveelheid mensen in school zo beperkt mogelijk te houden en kijken we dus goed wat prioriteit heeft. De schoolbibliotheek is een van die belangrijke zaken. Naast onze vaste bibliotheek vrijwilligers zijn we op zoek naar een aantal nieuwe ouders. Heeft u eens per week of eens in de twee weken tijd om  kinderen in de bibliotheek te helpen met het lenen en terugbrengen van boeken? We horen het graag! Hulp is op alle dagen welkom maar speciaal voor de woensdagochtend. Vragen of aanmelden? Dat kan bij Ingrid Lemereis, i.lemereis@askoscholen.nl

 


Foto's

Video's

Meer informatie