nieuwsbrief 27-2-2020

 • Gemaakt op: 27-2-2020 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Josien Branbergen
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Donderdag 27 februari 2020 

Week van de lentekriebels 
In de week van 16 maart doen wij met de hele school mee aan de week van de lentekriebels. In deze week krijgen de kinderen elke dag les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door en hebben al veel vragen over het thema. Wij sluiten met de lessen relationele en seksuele vorming aan op deze ontwikkeling. Kinderen raken vertrouwd met het thema en leren dat het een normaal onderwerp is om over te praten en dat zij hierin hun wensen en grenzen mogen aangeven.  
Door deze lessen ontwikkelen kinderen zich tot mensen die respect hebben voor zichzelf en anderen. Ze zijn zich bewust van hun eigen en andermans gevoelens, wensen, opvattingen en mogelijkheden.  

Wij organiseren in deze periode ook 2 momenten voor ouders over dit thema: 

 • Woensdag 4 maart 

Ouderbijeenkomst, georganiseerd door Myrna Bosman (OKT) samen met de GGD. Van 9.30 tot 10.30 uur in de teamkamer. Wij nodigen u van harte uit voor de theatervoorstelling “Opvoeden met Liefde”. Praten met uw kind over seksualiteit en weerbaarheid… dat is soms niet makkelijk. Hoe reageert u op lastige vragen, wat legt u uw kind uit over het lichaam? Hoe maakt u uw kind weerbaar? Denk en lach met ons mee tijdens een theatervoorstelling op school! Theatergroep Parel Trainingen speelt herkenbare thuissituaties uit. De acteurs kunnen uw opvoedtips goed gebruiken! Het wordt een leuke en leerzame bijeenkomst. Een GGD medewerker kan uw vragen beantwoorden. Aan het einde krijgt u een boekje mee over seksuele ontwikkeling van kinderen waarin u alles nog rustig kunt teruglezen.  
Bekijk het filmpje van deze bijeenkomst via https://youtu.be/yr6RdkYQvzM 
Van 8.30 tot 9.30 uur bent u natuurlijk welkom om in de teamkamer alvast een kopje koffie te drinken. 

 • Donderdag 12 maart 

Van 8.30 tot 9.30 uur in de teamkamer, is er de mogelijkheid om de lessen in te zien onder begeleiding van Suzanne. Vragen over de inhoud en organisatie van de lessen, kunt u dan aan haar stellen. 

Verlofaanvragen 
Wanneer u vrij wilt vragen voor uw kind buiten de reguliere vakanties om kunt u een aanvraag bij de directie van de school indienen. Bij gewichtige omstandigheden kan verlof worden verleend, zoals bijvoorbeeld:
1. Verhuizing

2. Huwelijk

3. Ernstige ziekte van bloed-of aanverwanten

4. Ambt-of huwelijksjubileum van ouders of grootouders

5. Begrafenis/ crematie

Wij hebben altijd een bewijsstuk nodig, zoals bijvoorbeeld een huwelijksaankondiging.
U kunt voor aanvraag van een verlof een formulier ophalen bij de directie of
op de site downloaden. Het ingevulde formulier levert u in bij de directie en u ontvangt het vervolgens weer terug via de groepsleerkracht. De directie behandelt verlofaanvragen tot maximaal 10 schooldagen. Verlof voor 11 schooldagen of meer moet via de directie worden voorgelegd aan de leerplichtambtenaar. Op vakantie gaan buiten de schoolvakanties is niet mogelijk, tenzij aangetoond kan worden dat dit echt niet anders kan en u een verklaring van uw werkgever kunt overleggen.  


Foto's

Video's

Meer informatie