nieuwsbrief 29-8-2019

  • Gemaakt op: 29-8-2019 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Josien Branbergen
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Nieuwsbrief

Donderdag 29 augustus 2010 

Start nieuw schooljaar 
Wat een warm begin van het nieuwe schooljaar. Kinderen en leerkrachten slaan zich dapper door de warmte in de klas heen. In alle klassen worden tussen de lessen door veel kennismakingsspelletjes gespeeld om zo snel mogelijk vertrouwd te raken met elkaar. Gisteren zijn ook de derde groepers begonnen in de middenbouw, een spannende dag voor hen! We hopen dat alle kinderen snel hun plekje in de groep vinden. 

We heten ook onze nieuwe collega’s welkom op de Regenboog en zijn heel blij dat ze ons team (tijdelijk) komen versterken. Dus welkom Linda (3.1), Will en Wilan (3.3), Agnelet (3.2) en Wanda (1.3)! 


Noodformulieren 
Alle kinderen hebben een formulier mee gekregen waarop we u vragen om alle actuele contactinformatie in te vullen. Veel formulieren hebben we al retour ontvangen. Als u het formulier nog niet hebt ingeleverd, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen? Als er later in het jaar wijzigingen zijn, is het belangrijk dat we dat ook snel horen. We willen u graag snel kunnen bereiken wanneer dat nodig is. 


Ophalen groep 3 
De kinderen van groep 3 komen aan het einde van de schooldag niet door de voordeur maar samen met alle midden- en bovenbouw kinderen door de zijdeur (aan de kant van het fietspad) naar buiten. Ze kunnen dus ook daar worden opgehaald. In de beginperiode loopt de juf nog met de kinderen mee naar buiten. 


Startgesprekken 
In de komende tijd zijn de startgesprekken met de kinderen van groep 3 en 6. Een kennismaking, tijd om bijzonderheden te delen en samen een start te maken van dit nieuwe schooljaar in een nieuwe bouw. We vinden het erg belangrijk om deze gesprekken met u te voeren. Bij de klassen komen de intekenlijsten voor de gesprekken te hangen. 


Kalender 
Voor de vakantie heeft u allemaal de jaarplanner (A4) meegekregen. Op onze website staat de meest actuele kalender waar regelmatig aanvullingen en wijzigingen in worden aangebracht. Controleert u deze regelmatig? 


Fotograaf 
Op maandag 9 september is de schoolfotograaf op de Regenboog met een mogelijke uitloop naar dinsdag 10. 


Foto's

Video's

Meer informatie