nieuwsbrief 9-1-2020

  • Gemaakt op: 9-1-2020 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Josien Branbergen
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Donderdag 9 januari 2020 

Nieuwjaar
 
We hopen dat iedereen een fijne kerstvakantie heeft gehad. Allemaal een goed & gezond 2020 toegewenst! 

Verslag en gesprek 
Gedurende een schooljaar heeft u meerdere gesprekken met de leerkracht van uw kind. Eenmaal per jaar ontvangt u ook een verslag. Tijdens die gesprekken en met het verslag willen wij u zo goed mogelijk informeren over de ontwikkeling van uw kind bij ons op school. In november is het eerste 10-minutengesprek waarin de leerkracht vertelt hoe uw kind het jaar is gestart.  In maart ontvangt u een schriftelijk verslag en wij koppelden daaraan altijd het tweede 10-minutengesprek. Een eventueel derde gesprek aan het einde van het schooljaar was facultatief.  
Wij hebben met elkaar besproken wat de beste momenten zijn voor de 10-minutengesprekken. De aanleiding daarvoor is ons nieuwe leerlingvolgsysteem. Wij gebruikten Cito-toetsen, maar zijn nu grotendeels overgestapt op de reken- en taaltoetsen van Boom. Boom-toetsen nemen wij op andere momenten in het schooljaar af dan de Cito-toetsen. Wij beschikken met het leerlingvolgsysteem van Boom pas later over een deel van de toetsgegevens.  Die gegevens willen wij graag meenemen in ons gesprek met u.  Wij hebben daarom besloten om aan het einde van het schooljaar met alle ouders een 10-minutengesprek te hebben. Het gesprek in maart wordt facultatief. U ontvangt in maart dus wel een schriftelijk verslag, de verslagmap, maar een gesprek is er alleen op verzoek van u of de leerkracht. 

Overzicht van verslagmomenten en gesprekken  

groep 

kennismaking 

10-min. 

advies 

n.a.v. verslag facultatief 

10-min + toetsresultaten 

Voorlopig advies 

1 

Na 6 weken  

November 

 

Maart 

Juni/juli 

 

2 

 

November 

 

Maart 

Juni/juli 

 

3 

September 

November 

 

Maart 

Juni/juli 

 

4 

 

November 

 

Maart 

Juni/juli 

 

5 

 

November 

 

Maart 

Juni/juli 

 

6 

September 

November 

 

Maart 

Juni/juli 

 

7 

 

November 

 

Maart 

 

Juni/juli 

8 

 

November 

Januari 

 

 

 

 

Nationale onderwijsstaking 
Het lerarentekort blijft helaas een van de belangrijkste onderwerpen binnen het onderwijs. Voor u, de kinderen en voor ons schoolteam is erg vervelend. Ons prachtige beroep wordt steeds minder vaak gekozen door studenten. Het maatschappelijk beeld van het onderwijs, de werkdruk en het, in verhouding, magere salaris zorgen ervoor dat studenten andere keuzes maken. Er zijn nu te weinig bevoegde leraren. Gelukkig hebben wij nu in alle groepen een goede leerkracht. In geval van ziekte hebben wij echter gelijk ook een probleem.  
Op 30 en 31 januari is een landelijke staking aangekondigd, de politiek lijkt nog steeds niet voldoende doordrongen van de situatie waarin het onderwijs terecht is gekomen. Binnen het team moeten wij nog bespreken of tijdens deze stakingsdagen de school dicht is. U hoort dit zo spoedig mogelijk. 

Foto's

Video's

Meer informatie