Montessorischool - Vele kleuren, geloven, nationaliteiten en kwaliteiten

Welkom op de Regenboog​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De Regenboog is een montessorischool met veel kleuren, geloven, nationaliteiten en kwaliteiten. Een school met gewone kinderen, ouders en leraren. Een bijzondere school, met mensen die allemaal anders zijn, die samen leren en samen-werken. Een school die kinderen uitnodigt actief te zijn en initiatief te ​nemen, waar kinderen zelf kiezen en zelfstandig werken, alleen of met andere kinderen. Een school waar kinderen zich verantwoordelijk voelen voor wat ze doen. Iedereen wordt gezien en wij voor alle kinderen een vertrouwde plek willen zijn. Een school waar je als kind iedere dag vrolijk naar toe huppelt of fietst, waar je leert wat je nodig hebt en waar je leert wie je bent. Initiatieven om ons onderwijs te verbeteren of te verbreden worden gewaardeerd. Wij maken graag gebruik van  kennis, vaardigheden en ervaringen van ouders. Het verteltasproject is een mooi voorbeeld van een intensieve samenwerking van school en ouders. Die samenwerking maakt ons tot een sterke school waar iedereen zich bij betrokken voelt.​​​

 Activiteiten

Error: A call to GetUserAvailability failed. Error ErrorMailboxLogonFailed: Mailbox logon failed., inner exception: Microsoft.Exchange.Data.Storage.ConnectionFailedTransientException: Cannot query rows in a table. ---> Microsoft.Mapi.MapiExceptionNetworkError: MapiExceptionNetworkError: Unable to query table rows. (hr=0x80040115, ec=0) Diagnostic context: Lid: 35250 Lid: 36674 dwParam: 0x1 Lid: 61250 dwParam: 0x0 Lid: 45378 dwParam: 0x2 Lid: 44866 dwParam: 0x0 Lid: 36674 dwParam: 0xA4 Lid: 61250 dwParam: 0x0 Lid: 45378 dwParam: 0x5 Lid: 44866 dwParam: 0x4 Lid: 36674 dwParam: 0x12 Lid: 61250 dwParam: 0x0 Lid: 45378 dwParam: 0xD Lid: 44866 dwParam: 0x7B Lid: 36674 dwParam: 0x14 Lid: 61250 dwParam: 0x0 Lid: 45378 dwParam: 0x8B Lid: 44866 dwParam: 0xE Lid: 36674 dwParam: 0x15 Lid: 61250 dwParam: 0x0 Lid: 45378 dwParam: 0x9C Lid: 44866 dwParam: 0x1000 Lid: 55847 EMSMDBPOOL.EcPoolSessionDoRpc called [length=211] Lid: 59943 EMSMDBPOOL.EcPoolSessionDoRpc exception [rpc_status=0x6BE][latency=3812] Lid: 62184 Lid: 16280 dwParam: 0x0 Msg: EEInfo: ComputerName: n/a Lid: 8600 dwParam: 0x0 Msg: EEInfo: ProcessID: 67732 Lid: 12696 dwParam: 0x0 Msg: EEInfo: Generation Time: 2020-08-11T18:05:55.2686387Z Lid: 10648 dwParam: 0x0 Msg: EEInfo: Generating component: 2 Lid: 14744 dwParam: 0x0 Msg: EEInfo: Status: 1726 Lid: 9624 dwParam: 0x0 Msg: EEInfo: Detection location: 1010 Lid: 13720 dwParam: 0x0 Msg: EEInfo: Flags: 0 Lid: 11672 dwParam: 0x0 Msg: EEInfo: NumberOfParameters: 1 Lid: 12952 dwParam: 0x0 Msg: EEInfo: prm[0]: Long val: 3221227265 Lid: 23260 Win32Error: 0x6BE Lid: 43249 Lid: 34850 rpc_status: 0x6BE RpcCall used dead RPC connection pool [guid=dc9fb630-af71-4f34-aea6-1c1763128014][created=2020-08-10T06:25:32.6665064Z][dead=2020-08-11T18:05:55.2686387Z][exception=2020-08-11T18:05:55.2686387Z] Lid: 39153 StoreEc: 0x80040115 Lid: 32881 StoreEc: 0x80040115 Lid: 50035 Lid: 64625 StoreEc: 0x80040115 Lid: 43042 rpc_status: 0x6BE RpcCall used dead RPC connection pool [guid=dc9fb630-af71-4f34-aea6-1c1763128014][created=2020-08-10T06:25:32.6665064Z][dead=2020-08-11T18:05:55.2686387Z][exception=2020-08-11T18:05:55.2686387Z] Lid: 52176 ClientVersion: 15.20.3261.24 Lid: 50032 ServerVersion: 15.20.3261.6024 Lid: 50128 Lid: 50288 Lid: 23354 StoreEc: 0x80040115 Lid: 35180 Lid: 25913 Lid: 21817 ROP Failure: 0x80040115 Lid: 49890 Lid: 48418 StoreEc: 0x80040115 Lid: 28414 Lid: 32510 StoreEc: 0x80040115 at Microsoft.Mapi.MapiExceptionHelper.InternalThrowIfErrorOrWarning(String message, Int32 hresult, Boolean allowWarnings, Int32 ec, DiagnosticContext diagCtx, Exception innerException, MapiStore mapiStore) at Microsoft.Mapi.MapiExceptionHelper.ThrowIfError(String message, Int32 hresult, IExInterface iUnknown, Exception innerException, MapiStore mapiStore) at Microsoft.Mapi.MapiBase.ThrowIfError(String message, Int32 hr) at Microsoft.Mapi.MapiTable.QueryRows(Int32 crows, QueryRowsFlags flags) at Microsoft.Exchange.Data.Storage.MapiQueryExecutor.QueryRows(IStoreSession storeSession, IMapiTable mapiTable, Int32 crows, QueryRowsFlags flags) --- End of inner exception stack trace --- at Microsoft.Exchange.Data.Storage.MapiQueryExecutor.QueryRows(IStoreSession storeSession, IMapiTable mapiTable, Int32 crows, QueryRowsFlags flags) at Microsoft.Exchange.Data.Storage.QueryResult.Fetch(Int32 rowCount, QueryRowsFlags flags) at Microsoft.Exchange.Data.Storage.QueryResult.GetRows(Int32 rowCount, QueryRowsFlags flags, Boolean& mightBeMoreRows) at Microsoft.Exchange.Data.Storage.CalendarViewBatchingStrategy.TryGetNextBatch(IQueryResult result, Int32 storageLimit, Int32 defaultBatchSize, Boolean recurring, Boolean isFirstFetch, Object[][]& nextBatch, Int64& getRowsTime) at Microsoft.Exchange.Data.Storage.CalendarFolder.GetRecurringCalendarItems(GetCalendarViewParameters parameters) at Microsoft.Exchange.Data.Storage.CalendarFolder.GetLegacyCalendarView(GetCalendarViewParameters parameters) at Microsoft.Exchange.Data.Storage.CalendarFolder.InternalGetCalendarView(GetCalendarViewParameters parameters, Boolean busyStatusOnly, Nullable`1 filterPrivateItems, Boolean sortByTime, Boolean noMaxViewTimeSpan) at Microsoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.InternalCalendarQuery.GetCalendarEvents(EmailAddress emailAddress, CalendarFolder calendarFolder, ExDateTime windowStart, ExDateTime windowEnd, FreeBusyViewType accessAllowed, Boolean canActAsMailboxOwner, ExchangeVersionType exchangeVersion, Int32 maxResultSize, RequestLogger requestLogger, CalendarFreeBusySnapshot calendarFreeBusySnapshot, IMailboxSession session) at Microsoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.CalendarQuery.InternalGetCalendarData(FreeBusyQuery freeBusyQuery, MailboxSession session) at Microsoft.Exchange.InfoWorker.Common.Availability.CalendarQuery.GetDataInternal(FreeBusyQuery freeBusyQuery, EmailAddress emailAddress)