Ouder & kind adviseur

​​Algemeen
Soms gaat het op school of thuis wat minder goed met een kind. Het kan wat stil of teruggetrokken zijn of juist druk en ongeconcentreerd. Problemen thuis hebben vaak hun neerslag op h​et gedrag van kinderen op school. Een gezin/ouder kan in een moeilijke situatie verkeren. Er kunnen zorgen zijn rond geld, familie of gezondheid. Het kan om Uw situatie en het kind gaan.

Hulp                                                                                                                                                                                                         
Ouders willen het beste voor hun kind. Zij proberen zo goed mogelijk te begeleiden en oplossingen te zoeken als het minder gaat. Soms lukt dit niet alleen, dan is er iemand nodig die luistert, meedenkt, helpt. Dat kan de schoolmaatschappelijk werker zijn. Soms is dan een enkel gesprek met deze persoon al genoeg, anders is er een vervolg. Soms zijn er anderen die U of uw kind beter kunnen helpen. Dan zal de schoolmaatschappelijk werker U adviseren en U ondersteunen bij de verwijzing als U dat prettig vindt.

Ouder & kind adviseur                                                                                                                                                                                      Myrna Bosman is de ouder & kindadviseur bij ons op school. Zij heeft maatschappelijk werk taken en is daarnaast opvoedadviseur. U kunt bij haar terecht voor vragen over het jeugdsportfonds, het aanvragen van een stadpas of een scholierenvergoeding. Daarnaast is zij er voor vragen over opvoeding, zoals mijn kind luistert niet, mijn kind heeft veel ruzie met klasgenoten, mijn kind heeft last van de scheiding, mijn kind heeft geen vriendjes e.d. Myrna is wekelijks op school. U kunt via de intern begeleidster een afspraak met haar maken, maar u kunt ook zelf contact met haar opnemen. Zij is bereikbaar via m.bosman@oktamsterdam.nl of op 06 33315366

Er zijn geen kosten aan verbonden. De gesprekken die U heeft zijn natuurlijk vertrouwelijk.
Alleen met uw toestemming kan er met anderen over de inhoud worden gesproken. Aan de school wordt wel doorgegeven dat u een gesprek heeft.