Overgang voorgezet onderwijs

​​​​​Aan het einde van groep 7 krijgt uw kind een voorlopig advies voor het vervolgonderwijs.  In groep 8 volgt dan de CITO eindtoets. Voordat de uitslag van deze toets bekend is, heeft de school al een definitief advies gegeven! Ons advies baseren we op onze observaties van  motivatie, zelfstandigheid, werkhouding en  methodetoetsen van kinderen.  Daarnaast gebruiken we natuurlijk de resultaten van toetsen uit het leerlingvolgsysteem. Voor de ouders van groep 8 houden wij een aparte informatieavond in december. Kijk voor de precieze datum in de jaarkalender.​​