Schoolgids & Schoolplan

Schoolgids

De schoolgids is geschreven voor de ouders en verzorgers van alle leerlingen van Montessorischool de Regenboog. Daarnaast is de gids bestemd voor ouders en verzorgers die zich willen oriënteren op een nieuwe school voor hun kind.

Het eerste deel, Onderwijs op de Regenboog, beschrijft de belangrijkste uitgangsgpunten van het Montessori-onderwijs en hoe dat op De Regenboog wordt vormgegeven. En wat doet de school met haar katholiek identiteit?.

Het tweede deel, Organisatie van het onderwijs, beschrijft de indeling in onderbouw-, middenbouw- en bovenbouwgroepen. Hoe verloopt de overgang naar de volgende bouw? Wat doet de interne begeleiding?

Het derde deel, Praktische schoolinformatie, beschrijft de praktische gang van zaken op De Regenboog. Aan bod komen onder andere schooltijden, toelating en inschrijving, schoolregels, verzuim, ouderavonden en spreekuren, klachtenregeling, overblijven, ouderbijdrage, sociaal-medische zorg, verzekeringszaken, overblijf en abonnementen en naschoolse activiteiten.

Bepaalde gegevens verouderen snel. Met de tweewekelijkse Nieuwsbrief voor de ouders en onze website  blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de school.

schoolgids mont de regenboog 2019-2020.pdf


Schoolplan 2019-2023

In het schoolplan beschrijven wij de belangrijkste doelen die wij ons voor de komende 4 jaar hebben gesteld. Ieder jaar wordt er een jaarplan gemaakt dat in de MR wordt besproken en waarvan  in de MR-notulen verslag wordt gedaan.