Schakelklas

​​​Dagelijks gaan 20 kinderen van groep 3 en 4 naar de schakelklas voor extra taalondersteuning. Wat doen de kinderen in de schakelklas? Ze luisteren naar mooie verhalen en praten er met elkaar over, ze schrijven zelf verhalen en illustreren die met tekeningen, ze interviewen de monteur van de centrale verwarming en gaan naar de supermarkt of het verzorgingstehuis. De kinderen zijn steeds actief bezig met taal. Ze worden uitgenodigd om te verwoorden wat ze denken, voelen en zien en dat met ons te delen, mondeling of schriftelijk. En het moet natuurlijk altijd interessant en leerzaam zijn. Daar zorgen Yvonne Voorhorst-Corbeau en Joke de Hoogh wel voor!

 Yvonne Voorhorst-Corbeau