Cultuur en natuur

​​Naast het gewone lesprogramma brengen wij  kinderen met de ‘brede’ cultuur in aanraking. In Amsterdam is er een ruim aanbod en het is dan ook zaak om een goede selectie te maken. Corita Homma is onze cultuurcoördinator.  Zij zoekt samen met een werkgroep projecten uit waar we aan deelnemen. Elk jaar heeft een ander accent; dans, drama, muziek of beeldende vorming. Kinderen gaan naar museau, bezoeken een balletvoorstelling of er is een Cello-project op school. Om het jaar worden we ingeloot bij het scholenproject van jeugdtheater de Krakeling. Alle kinderen krijgen voorbereidende lessen  op school van een docent van de Krakeling gevolgd door een voorstelling bij de Krakeling.  Naast terugkerende  projecten zijn er ook jaarlijks nieuwe activiteiten. Alle kinderen gaan minimaal een keer per jaar naar  de openbare bibliotheek en krijgen daar een les.

Niet alleen  cultuur, maar ook natuur vinden we belangrijk. Met de kleuters maken we elk jaar een lente-  en een herfstwandeling, bezoeken we  de kinderboerderij en gaan we naar Artis. Ook de middenbouw gaat naar Artis en krijgt daar een les. De kinderen van groep 5 werken een hele dag mee mee op een boerderij in de buurt. In de bovenbouw  krijgen de kinderen van groep 6 hun eigen tuintje ( schooltuinen) waar ze  veel leren over het verbouwen van groente en bloemen.  De bovenbouwgroepen gaan eenmaal in de twee jaar naar Artis en bezoeken  als het  mogelijk  is ook een  boerderij.  En dan is er nog helpen bij het knotten van wilgenbomen in de regio.