Katholieke school

​​Op onze school zijn alle kinderen welkom: wij maken geen onderscheid naar geloof, ras, politieke overtuiging of sociaal-maatschappelijke positie van ouders. Leren verantwoordelijkheid dragen, zelfstandigheid, samenwerken en zorg voor elkaar dragen bij aan een respectvolle omgang met elkaar. Zo willen wij met de kinderen werken aan een wereld waarin er verdraagzaamheid en respect is voor iedereen. Op De Regenboog vinden  wij een veilige school met een goed pedagogisch klimaat belangrijk en zetten dit centraal binnen ons onderwijsaanbod.  Wij vieren met elkaar de belangrijke christelijke feesten. Wij worden begeleid door het Centrum voor Levensbeschouwing. Zij verzorgen jaarlijks een serie bijbellessen en ondersteunen ons bij het aanbieden van lessen over wereldreligies. Elk jaar komen er twee wereldreligies aan bod.​