Oudergesprekken

​​Wij vinden het erg belangrijk dat ouders en leerkrachten met elkaar praten, ook als alles goed gaat. Soms is het nodig om buiten de vaste momenten om met elkaar te spreken. Dat kan op verzoek van de leerkracht of van u als ouder. U kunt een afspraak maken met de leerkracht. Gesprekken zijn na schooltijd altijd mogelijk. U kunt ook vragen of er een intern begeleider bij het gesprek aanwezig kan zijn. Natuurlijk kan ook de leerkracht dit voorstellen. 

Hieronder vindt u een overzicht van de vaste contactmomenten, kijkt u voor de precieze data in de kalender.
  • September - Kennismakingsgesprekken groep 3 en groep 6​
  • November - 10 minutengesprekken (hele school)
  • December - Voorlichtingsavond VO ouders groep 8
  • Januari - Adviesgesprekken groep 8
  • Maart - verslag en facultatieve gesprekken
  • Juni- Voorlopig adviesgesprek groep 7
  • Juni/juli  -  10 minutengesprekken groep 1 tm 6