Voorschool

​​Kinderen van ouders die woonachtig zijn in Amsterdan kunnen worden ingeschreven. Kinderen die niet woonachtig zijn in Amsterdam maar waarvan de ouders aantoonbaar economsich gebonden zijn aan Amsterdam kunnen ook worden ingeschreven. Kinderen vanaf 2½ tot 3 jaar en 10 maanden kunnen geplaatst worden. Plaatsing geschiedt in principe op volgorde van inschrijving en als het kind de plaatsbare leeftijd van 2½ jaar heeft. Van de volgorde van inschrijving kan worden afgeweken op grond van onevenwichtige verdeling van de groep.​


Een inschrijfformulier vindt u op de site van Swaz​oom
U kunt ook bellen met de kind- en ouderadministratie van Swazoom 020 5696814, ma t/m do van 09.00 - 13.00 uur.​​