Het jaar door met groep 7

  • Gemaakt op: 15-4-2015 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Peer Keizer
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​We zijn vol frisse moed begonnen op maandag 18 augustus 2014. We begonnen met 21 leerlingen. Helaas heeft een leerling wegens verhuizing afscheid van ons moeten nemen.

Naast de gebruikelijke vakken houden we de lessen van de Vreedzame school hoog in het vaandel. In deze lessen leren we hoe we een positieve groep vormen, we maken samen regels en afspraken, we leren nieuwe woorden, we leren conflicten oplossen die bij het leven horen, we leren verschillen te overbruggen door goede communicatie, we leren omgaan met gevoelens van onszelf en van anderen. Dit bevordert een prettig sociaal klimaat. De kinderen worden door deze lessen democratisch opgevoed. In de vreedzame school leren kinderen hoe ze zelfstandig een conflict kunnen oplossen. Een belangrijk begrip daarbij is mediatie: conflictbemiddeling met behulp van een neutrale derde partij. Leerling mediatie wordt uitgevoerd door speciaal opgeleide medeleerlingen.

Dit jaar zijn Jordi en Janat de nieuwe mediatoren in groep 7.
In november zijn we gaan schaatsen in de Jaap Eden hal. De kinderen hebben weer genoten van de 4 schaatslessen. Wat kunnen ze dat al goed.
Verder hebben we samen een linostripverhaal gemaakt over een historische plek in onze buurt. De kinderen leerden een stukje geschiedenis over de buurt en samen met beeldend kunstenaar Ina Brekelmans hebben ze over het verhaal tekeningen gemaakt en die omgezet in linoleumsneden. De kinderen hebben hun eigen linosnede afgedrukt en er een onderschrift bij gedaan. Het resultaat is een stripverhaal in lino  waar we super trots op zijn.
Verder hebben we de speelfilm ``Ik hartje Oost `` gezien in Studio- K. 7 kinderen uit de Indische en Transvaalbuurt schreven hun eigen verhaal over Amsterdam Oost en speelden vervolgens de hoofdrol in hun eigen film. Ook kinderen van onze school deden hieraan mee.

Op 20 april gaan we naar het tropentheater. Jonge toneelschrijvers nemen ons mee naar het jaar 2052.  Adiza uit onze groep is een van die jonge toneelschrijfsters.

We hebben ook leren debatteren. De volgende thema`s zijn aan de orde gekomen: discriminatie, vooroordelen en tolerantie. In het project gelijk is gelijk hebben de kinderen onder leiding van Peer educators (jongeren die met hun leeftijd en achtergrond dicht bij de belevingswereld van de leerlingen staan) het verschil tussen feiten en meningen leren herkennen. Ook hebben ze hun mening leren onderbouwen met argumenten. Verder hebben ze geleerd wat het is begrip op te brengen voor mensen die anders zijn dan zijzelf. Ze hebben leren nadenken over hoe ze kunnen bijdragen aan een positieve leefomgeving. Ook hebben ze geleerd hoe ze een debat moeten voeren. Deze lessen sloten goed aan bij de Vreedzame school en bij de taallessen.
Dit project werd afgesloten met een heus debat tussen de groepen 7, 8a en 8b. Ouders waren ook van harte welkom. Er was een debatleider van het Nederlands Debat Instituut aanwezig om de ochtend goed te laten verlopen. Een deskundige jury bepaalde welke groep de sterkste argumenten had ingebracht. Wij mochten een prachtige beker in ontvangst nemen … teamwork zat goed!

Nu rest ons nog hard werken voor het laatste kwartaal en natuurlijk verheugen wij ons op het komend schoolreisje, de sportdag, de technieklessen, de entreetoets (iets minder) en alle andere spannende dingen die nog komen.

​Wat hebben we dit jaar allemaal gedaan en wat staat ons nog te wachten ...

Foto's

Video's

Meer informatie