Bureau Halt in de klas

  • Gemaakt op: 23-12-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Frans Niekel
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​Halt staat voor 'Het ALTernatief'. Het is voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar, die zich schuldig hebben gemaakt aan een strafbaar feit, bijvoorbeeld vandalisme en diefstal.
Jongeren zoeken soms de grenzen op van wat mag. Experimenteren hoort bij hun leeftijd. Maar soms gaan ze te ver en plegen ze een overtreding. De omgeving kan daar veel last van hebben.
Denk aan de winkelier van wie gestolen wordt, of de bewoners van een wijk waar een groep jongeren overlast veroorzaakt.
Door direct en op een grondige manier in te grijpen, voorkomt Halt dat gedrag van kwaad tot erger wordt. Halt probeert jongeren te laten inzien dat zijzelf invloed kunnen uitoefenen op hun gedrag.

In groep 7 heeft Halt verteld over het gevaar van vuurwerk.
Quinty: "Ik ben blij dat Bureau Halt ons duidelijk heeft gemaakt hoe gevaarlijk vuurwerk kan zijn."
Mouad: "Ik wist niet dat vuurwerk zo gevaarlijk kan zijn".
Senseny; "Ik vond de voorlichting van Bureau Halt heel leerzaam. Nu weet ik wat de consequenties kunnen zijn als je er niet goed mee omgaat."
Abdoulaye: "We hebben eerst een filmpje bekeken over vandalisme en over de gevolgen van illegaal vuurwerk. Ik vond het een leerzame voorlichting. Goed om dit alles te weten. Ik heb er veel van geleerd."

Foto's

Video's

Meer informatie