Kernprocedure 18-19 samengevat

  • Gemaakt op: 14-1-2019 00:00
  • |
  • Gewijzigd op: 14-9-2018 00:00
  • |
  • Geplaatst door: Peer Keizer
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Tijdpad Kernprocedure
Leerlingen met een voorlopig advies VMBO-B en VMBO-K doen in eind september  Cito-toetsen (Rekenen, Lezen en Spelling) om hun niveau nogmaals te bepalen. Afhankelijk van de uitslag wordt er na de herftsvakantie  extra tests gedaan. Voor deze laatste tests moet u schriftelijk toestemming geven.

Half november krijgen de leerlingen een schoolgids mee waar alle voortgezet-onderwijs scholen van Amsterdam in staan. Deze gegevens staan ook op de website  www.amsterdam.nl/schoolwijzer

Na de Kerstvakantie
tot  23 feb           Open dagen VO-scholen.
Bezoek scholen die horen bij het voorlopig advies.
Gebruik de keuzegids of www.amsterdam.nl/schoolwijzer

16 – 26 jan.         Cito-toetsen
1 feb.                     Definitieve advies en aanmeldformulieren Pro-leerlingen
14 - 23  feb.         Uitdelen aanmeldformulieren.
22 feb                   Deadline intake vakscholen
26 feb  - 2 maart    Voorjaarsvakantie
                                Leerlingen vullen hun voorkeurslijst in. Hulp is beschikbaar.

5 – 16 maart      Leerlingen melden zich aan met de lijst op de school die  nummer 1 staat.
4 april                   1e loting
6 - 10 april           Leerlingen zonder school vullen nieuwe voorkeurslijst in. 
9 – 10 april         Leerlingen melden zich aan met de lijst op de school die nummer 1 staat.
12 april                2e loting

17 - 19 april           Centrale eindtoets.

27 april - 11 mei    Meivakantie
14 - 25 mei              Heroverweging als score eindtoets veel hoger is dan schooladvies.
28 - 29 mei              Eventuele herplaatsingen als heroverweging daarop uitkomt.
31 mei                       VO verzendt welkomstbrieven
26 - 27 Juni              Kennismakings(mid)dag op VO-school bezoeken.

Meer informatie over de procedure en antwoorden op veel gestelde vragen: http://www.voschoolkeuze020.nl/home (probeer dit te openen in Chrome)

 Voor vragen kunt u terecht bij meester Joost, juf Ellen of meester Peer.

Foto's

Video's

Meer informatie