Waaier Nieuwsbrief 14

  • Gemaakt op: 5-4-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Frans Niekel
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​Beste ouders,

Studiedagen leerkrachten
Vorige week (30 en 31 maart) hadden de leerkrachten van onze school twee studiedagen.
De eerste dag zaten we in de Meervaart met alle andere ASKO-scholen en vrijdags vulden we onze dag op onze eigen school met de verschillende onderwijsvernieuwingen: de kwaliteit van de zorg, de ict-voorzieningen (Snappet), het pedagogisch klimaat.
Het waren beide heel inspirerende dagen, dus we kunnen de rest van het schooljaar weer met frisse ideeën aan de slag!

Koningsspelen
Op vrijdag 21 april houden wij onze eigen Koningsspelen. Van 9.30 tot 11.30 doen we dat met de onderbouw en van 12.30 tot 14.00 uur met de boven bouw.
Daarbij kunnen wij best veel hulp gebruiken, met name om de spelletjes klaar te zetten en om groepjes leerlingen te begeleiden. U hebt daartoe een briefje ontvangen waarmee u zich kunt opgeven als hulp-ouder. In die brief staat dat u dit vóór 29 maart moet doen, maar het mag volgende week ook nog wel. Vast bedankt!!

Onderbouw naar Artis
Op woensdag 19 april gaan de groepen 1 t/m 4 naar Artis. Ook daarbij kunnen we wel wat ouderhulp gebruiken. Geeft u zich a.u.b.  op bij de groepsleerkracht!

Pasen
Op 13 april is het Witte Donderdag. Dat is de dag dat de Christenen gedenken dat Jezus met zijn leerlingen het laatste avondmaal vierde.
Op 14 april is het Goede Vrijdag, de dag dat Jezus werd gekruisigd. Twee dagen later is het Pasen. Dan vieren Christenen de wederopstanding van Christus.
Op Goede Vrijdag (14 april) en Tweede Paasdag (17 april) zijn alle kinderen vrij.
Op woensdag 12 april vieren we wel met elkaar op school het Paasfeest met een paaslunch .

​Ziekte en invallers
Ouders van enkele groepen hebben van ondergetekende al een brief ontvangen met de mededeling dat de groep van hun kind een dag vrij is, omdat er geen invallers beschikbaar zijn. Het is niet zozeer een landelijk probleem alswel een situatie die vooral in de grote steden geldt.
Het probleem wordt echt nijpend, wanneer meer leerkrachten om wát voor reden dan ook, uitvallen.
Dat is nu helaas het geval. Zowel juffrouw Marietsia (gr. 8) als de juffen Shannon (gr. 1-2 A) en Henna (gr. 7) zijn uitgevallen voor kortere of langere tijd.
Het beleid is, dat we eerst op zoek gaan naar externe invallers. Als die er niet zijn, kijken we intern naar ambulante medewerkers (juffrouw Henny, juffrouw Sandra en ondergetekende). Vervolgens kijken we of een groep kan worden verdeeld over andere groepen en als allerlaatste optie zijn we genoodzaakt een groep vrij te geven.
We begrijpen dat dit voor sommige ouders een probleem is, maar we kunnen dan echt niet anders!
Het is misschien handig om van tevoren vast wat afspraken te maken met andere ouders of familieleden, dat áls het zover komt, uw zoon/dochter bij die mensen thuis kan worden opgevangen.
Ook ondergetekende is, door zijn invalwerkzaamheden in groep 8, zeer beperkt beschikbaar als directeur. Ik vraag uw begrip hiervoor.

Na de zomervakantie
In verband met het Offerfeest van de moslimgemeenschap begint de school na de zomervakantie op woensdag 6 september. Zo kunnen alle ouders en kinderen het feest in hun land van herkomst vieren en hebben ze voldoende tijd om na het feest van hun vakantieadressen thuis te komen.
De rest van de vakanties en vrije dagen volgt binnenkort.

Frans Niekel, directeur

Foto's

Video's

Meer informatie