Oudernieuwsbrief 8

  • Gemaakt op: 30-11-2015 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Frans Niekel
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Sinterklaasfeest: OUDERS WELKOM!
Vrijdag vieren we met elkaar Sinterklaas in de ronde ruimte. Na de ontvangst van Sint op het schoolplein tussen 8.30-8.45 uur, gaan we allemaal rustig naar de eigen klas.
Dan krijgen Sinterklaas en zijn Pieten een kopje koffie.
Om 9.10 uur komen de peuters van de voorscholen op Sintbezoek. De ouders van de peuters mogen daarbij aanwezig zijn.
Om 9.30 uur mogen de kleuters en groep 3 langskomen bij Sint. Ook daarbij zijn de ouders van deze kinderen van harte welkom.
Om 10 uur neemt Sint even pauze, maar om 10.15 uur zitten groepen 4 en 5 alweer klaar om Sint te ontvangen. Wederom kunnen ouders van deze leerlingen dit meevieren.
Na een korte pauze van een kwartier, zullen Sint en Pieten nog een rondje maken langs de bovenbouwgroepen, voor zij weer afscheid nemen met een luid: "Dag Sinterklaasje, daág, daág..lieve Piet".

Enquête continurooster
Bij de vorige nieuwsbrief ontving u een enquête over het continurooster. Ik was vergeten er een uiterste inleverdatum bij te vermelden. Indien u hem nog niet had ingeleverd: Wilt u de ingevulde enquête alstublieft deze week inleveren bij de groepsleerkracht? 

Interview Sportparticipatie
Aanstaande donderdag, 3 december, komt een medewerker van Jump In alle leerlingen interviewen over hun sportactiviteiten en clubs.
Daarmee hopen we meer zicht te krijgen op welke sporten leerlingen leuk vinden en op welke sportclubs zij zitten.

Afscheidsfeest/receptie juffrouw Maretti
Op dinsdag 15 december nemen we met alle kinderen van de school in de gymzaal afscheid van juffrouw Maretti, die 40 jaar op De Waaier gymles heeft gegeven. Dat doen we natuurlijk op feestelijke wijze met veel zang, dans en lieve wensen.
Op woensdag 16 december is er tussen 15.30-17.30 uur een afscheidsreceptie, waarbij volwassenen afscheid kunnen nemen van onze gewaardeerde collega. Deze receptie is niet voor kinderen.

Reminder Ouderbijdrage
Het gaat goed met het innen van de vrijwillige ouderbijdragen. Zoals u weet zitten Aniesa en/of Lisette elke donderdag in de computerruimte om uw ouderbijdrage in ontvangst te nemen.
Mocht u nog niet hebben betaald, dan kunt u tot de kerstvakantie nog terecht op de donderdagen tussen 8.20 en 9.30 uur.
Nóg gemakkelijker is het natuurlijk om € 40.- over te maken op IBAN-rek. NL26 INGB 0668 2675 69, t.n.v. OR B.S. De Waaier onder vermelding van de naam van uw kind(eren).

Kerstweek
Hoewel Sint nog moet komen, willen we u vast informeren over de laatste week voor de kerstvakantie:
Dinsdag 15 dec. 13.00 uur: afscheidsfeest juf Maretti voor de kinderen in de gymzaal
Woensdag 16 dec. 15.30: afscheidsreceptie juf Maretti voor volwassenen in de Ronde Ruimte
Woensdag 16 dec. 18.00-18.45 uur: KERSTDINER voor alle groepen (ook peuters!) in eigen lokaal
Tijdens het diner: ouders in de Ronde Ruimte.
Donderdag 17 december: Kerstviering: 9.00 uur: peuters en groepen 1 t/m/ 4
10.00 uur: groepen 5 t/m 8
14.00 uur: KERSTVAKANTIE
Vrijdag 18 december: Studiedag team > ALLE LEERLINGEN VRIJ

Namens het team
Frans Niekel, directeur

Foto's

Video's

Meer informatie