Oudernieuwsbrief 2

  • Gemaakt op: 3-9-2015 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Alex Kossenberg
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  
​Ouderbetrokkenheid
We doen ons best om u bij onze school en ons onderwijs te betrekken:
-          Er is een ouderkamer, waar u elke donderdagmorgen gezellig met elkaar kunt koffiedrinken, nieuwtjes uitwisselen én belangrijke onderwerpen kunt bespreken met de oudercontactpersoon Wahida Zaabat.
-          We hebben een ouderraad van contactouders uit iedere groep, die met elkaar praten over de school en de activiteiten voor kinderen.
-          We hebben een medezeggenschapsraad, waarin drie ouders u vertegenwoordigen bij belangrijke beslissingen die met de school te maken hebben.
-          Er is een tweewekelijkse nieuwsbrief, waarin wij u informeren over van-alles-en-nog-wat op school.
-          We proberen de website www.waaier.nl  en de ouderkalender up-to-date te houden, zodat u altijd op de hoogte bent van de meest actuele stand van zaken.
-          Er is op alle maandagen een Ouder-kind Adviseur (Hilde Berkers) aanwezig om u te adviseren over elke situatie met betrekking tot uw kind.
-          We bieden een taalcursus aan voor ouders die de Nederlandse taal beter willen beheersen.
-          De leerkrachten, IB-er (Sandra Saher) en directeur (Frans Niekel) zijn altijd bereid met u in gesprek te gaan over wat zij voor u en uw kind(eren) kunnen betekenen.
 
Waarom eigenlijk?
-          Kinderen zijn meer gemotiveerd om hun best te doen wanneer ouders bij de school betrokken zijn.
-          Ouders kunnen thuis beter inspelen op de vraag van hun kind wanneer zij weten wat er op school speelt.
-          Ouders kunnen op deze manier meer invloed uitoefenen op schoolzaken waar zij het wel of niet mee eens zijn.
-          De toetsresultaten van kinderen worden beter, als ouders hun betrokkenheid tonen.
-          Wanneer school en ouders samenwerken, werkt dat positiever dan wanneer ouders alle problemen bij school leggen of andersom.
 
Wat verwachten wij van ouders?
-          Vraag elke dag aan uw kind: En… hoe was het? 
Maar vraag ook door: Wat heb je allemaal gedaan? Wat vond je leuk? Wat vond je er leuk aan? Wat heb je geleerd?
-          Maak een afspraak met de leerkracht voor een gesprek over hoe u gezamenlijk aan de ontwikkeling van uw kind kunt werken.
-          Komt u eens langs in de ouderkamer om met andere ouders en de oudercontactpersoon over school te praten.
-          Neem andere ouders mee naar de ouderkamer.
-          Deel de informatie uit deze nieuwsbrief met andere ouders die de Nederlandse taal niet goed beheersen.
Kortom: Samen staan we sterker. Samen kunnen we ervoor zorgen dat uw kind het onderwijs krijgt dat het verdient!

U komt toch ook op de informatieavond voor ouders?
Vanavond: 19.00 uur in de Ronde Ruimte
 
Cursussen voor ouders: taal, sport en computers
Er is nog voldoende plek voor de taalcursus voor ouders, de vrouwensport (woensdagavond van 19.00-20.00 uur) en de computercursus voor ouders (wo van 19.00-21.00 uur en do van 12.00-14.00 uur). U kunt zich aanmelden bij onze Brede School Coördinator Betty (conciërge).

​Het belang van ouderbetrokkenheid.

Foto's

Video's

Meer informatie