Oudernieuwsbrief 10

  • Gemaakt op: 5-1-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Frans Niekel
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

GELUKKIG NIEUWJAAR!
Wij wensen u en al uw dierbaren een gezond en gelukkig 2016 toe.
We hopen dat 2016 wereldwijd een jaar van verbroedering, vergeving en wederopbouw zal worden.
Het afgelopen jaar stond in het teken van IS, waarin haat en onverdraagzaamheid over en weer werden geuit. Er is daardoor veel wantrouwen en weerstand ontstaan bij verschillende bevolkingsgroepen en partijen.
Grote aantallen vluchtelingen zochten een veilig heenkomen en worden nog steeds met wisselende gevoelens ontvangen.
Laten wij op De Waaier dit jaar verder gaan op onze weg van begrip en verdraagzaamheid, tolerantie en saamhorigheid. We kunnen, met  respect voor andere zienswijzen, meningen en religies, de wereld alleen beter maken door samen te werken.
Wij  streven naar geluk voor iedereen. Je eigen geluk kun je alleen bereiken door te werken aan het geluk van anderen.
We wensen dus heel veel geluk, liefde en gezondheid voor iedereen in 2016!

Op donderdag 7 januari tussen 9.00 en 10.00 uur kunnen we dit tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst nog eens persoonlijk met u delen onder het genot van een kopje koffie of thee. Alle ouders en toekomstige 'Waaier'-ouders zijn hierbij van harte uitgenodigd!

Nieuwe juffen
Met ingang van 1 januari werken er twee nieuwe juffen bij ons:
Juffrouw Cathy Duijster vervangt juffrouw Henriëtte (in plaats van juffrouw Daphne) in groep 6 (op ma-di-do-vr).
Juffrouw Elke van Meer is onze nieuwe gymjuf.
We wensen beide juffrouwen heel veel plezier en succes op De Waaier!

Website van De Waaier
Onze website wordt steeds populairder! Méér en meer ouders weten onze site te vinden en kiezen op grond daarvan voor De Waaier.
Toch blijft de website juist voor u ook interessant, want we zorgen ervoor dat de site wekelijks geüpdatet wordt met allerlei schoolnieuwtjes en –wetenswaardigheden, vaak zelfs eerder dan de nieuwsbrief!

Start M-toetsen Cito Leerlingvolgsysteem
Volgende week starten we met het afnemen van de M-toetsen van Cito. Dat duurt ongeveer twee weken. Alle leerlingen worden dan getest op hun woordenschat, leestechniek, begrijpend lezen, spelling- en rekenvaardigheden.
De resultaten worden begin februari bekend. U wordt persoonlijk door de groepsleerkracht geïnformeerd tijdens de gesprekken die vanaf 15 februari zullen plaatsvinden.
Voldoende bedrust is natuurlijk altijd belangrijk, maar zéker tijdens de toetsweken is het belangrijk dat de kinderen goed uitgerust hun werk kunnen doen!

Foto's

Video's

Meer informatie