Oudernieuwsbrief 11

  • Gemaakt op: 19-1-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Frans Niekel
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Berichtje van juf Maretti
Lieve kinderen en ouders,
Langs deze weg wil ik jullie allemaal bedanken voor het leuke afscheid dat jullie mij gegeven hebben. De liedjes, rap, gedichten, tekeningen, woorden, bloemen, cadeautjes en warme knuffels. Het was een heel fijne tijd om met jullie te mogen samenwerken.
Ik wens jullie allemaal heel veel geluk, liefde en wijsheid.
Heel veel groetjes, Maretti Bannenberg        

 Resultaten enquête continurooster
De vragen waren:

1.  Vindt u continurooster, zoals het nu is goed?
2.  Denkt u dat het voor uw kind veiliger is geworden?
3.  Neemt uw kind de lunch weleens ongeopend naar huis?

4.  Doet uw kind mee aan naschoolse activiteiten op De Waaier?

De grafiek met de resultaten ziet u hiernaast.

Er zijn 55 formulieren ingevuld. Van de ouders vindt 82% het continurooster goed zoals het is. 71% Denkt dat het voor de kinderen veiliger is geworden. Bijna driekwart van de ouders zegt dat het kind weleens lunch ongeopend mee terugneemt. Ruim 85 % van de kinderen doen mee aan naschoolse activiteiten.
Enkele ouders hadden liever gezien dat het continurooster tot 15.00 uur had geduurd. Maar dan zouden we een lunchpauze van 1 ½ uur hebben.
Ook waren er een paar ouders die de woensdagmiddag liever vrij hadden gezien.

Bij het team waren de resultaten vergelijkbaar, met één groot verschil: de leerkrachten zeggen dat zij nooit lunchpakjes ongeopend mee naar huis geven!

Kortom: de uitslag betekent, dat we het continurooster handhaven zoals het nu is.

 Nationale voorleesdagen
Ieder jaar worden in januari de Nationale Voorleesdagen georganiseerd. Op woensdag 27 januari is het weer zover; dan wordt het startschot gegeven met het Nationale Voorlees Ontbijt.
Het staat in alle vakbladen: VERHALEN VERTELLEN is zó belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Wie niet zo makkelijk vertelt, kan verhalen voorlezen.
Het is boeiend, het is plezierig, het schept een band. Daarom: elke dag een verhaaltje of elke dag een hoofdstuk uit een spannend of leuk boek.

 Mobieltjes
Steeds meer en jongere kinderen nemen mobieltjes mee naar school. Dat betekent ook meer risico op kwijtraken of gestolen worden. De school wil en kan dat risico niet nemen. Het blijft dus de eigen verantwoordelijkheid van de kinderen en ouders.
In ieder geval is het de afspraak op school dat de mobieltjes tussen 8.30 uur en 14.00 uur uitstaan.
Kinderen die, om wát voor reden dan ook, onder schooltijd naar huis willen bellen, kunnen dat na toestemming van de leerkracht bij juf Rose doen.
Ouders die om dringende redenen hun kind willen spreken, kunnen dat eveneens via het schoolnummer (zie boven) doen.

Naschoolse activiteiten (Talententent)
Heeft u uw zoon/dochter al opgegeven voor het tweede blok van de naschoolse activiteiten van de Talententent (dynamo)? Alle kinderen hebben vorige week een flyer meegekregen.
U kunt het nog tot en met woensdag opgeven bij juf  Betty!

Namens het team
Frans Niekel, directeur

Foto's

Enquête continurooster ouders

Video's

Meer informatie