Oudernieuwsbrief 12

  • Gemaakt op: 1-2-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Frans Niekel
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Beste ouders,

Ziekte & vervanging
In heel Nederland heerst het griepvirus. Ook onze leerkrachten zijn er niet ongevoelig voor, op een enkeling na. Toch proberen we met z'n allen de school draaiende te houden en de lessen zoveel mogelijk te laten doorgaan.
We maken gebruik van een invalpool van leerkrachten, die kunnen inspringen wanneer dat nodig is. Maar ook die invalpool kampt met zieke mensen én wordt ook door andere scholen overspoeld met verzoeken.
M.a.w. het kán een keer voorkomen dat we geen oplossing hebben voor een zieke juf of meester. In dat geval zijn we echt genoodzaakt om een groep naar huis te sturen.
Als dat gebeurt, dan zullen we u daar uiteraard tijdig over informeren. Maar wilt u wel vast kijken naar eventuele opvang voor uw zoon/dochter?

 Studiedag 8 februari
Nog even een reminder: volgende week maandag 8 februari hebben de leerkrachten een studiedag en zijn alle leerlingen dus vrij.
We gaan met de leerkrachten werken aan de 21st century skills.
's Middags hebben de leerkrachten de gelegenheid om de toetsen van de afgelopen weken te verwerken en de rapporten voor te bereiden.

 Rapporten en gesprekken
In de week van  22 februari nodigen de leerkrachten van de groepen 1 t/m 7 alle ouders uit voor een rapportgesprek. Ouders van groep acht hebben in januari net een adviesgesprek gehad met de leerkracht.
Eventueel kunnen ook deze ouders, indien gewenst, zelf een afspraak maken met juffrouw Marietsia.
We zijn vrijwel op de helft van het schooljaar aangekomen. Belangrijke vragen: hebben we bereikt wat we wilden bereiken? Zo ja, wat gaan we de komende periode doen? Zo nee, hoe gaan we het vanaf nu aanpakken?
Het is altijd verstandig om voorbereid naar het gesprek te komen. Wat wilt u precies weten? Waarover wilt u het graag hebben? Wat vertelt uw kind thuis over school? Hoe is het gedrag van uw kind? Zijn er bijzondere omstandigheden waar uw kind het moeilijk mee heeft. Enfin: genoeg om over van gedachten te wisselen! Meer info: Tien tips voor het gesprek op school (van Ouders On-line)

LEFF in de Indische Buurt
Ouder en kind leren 10 weken lang op een leuke manier te werken aan een gezonde leefstijl. De fun factor voor kinderen staat voorop. LEFF is een laagdrempelig programma dat wordt gegeven door semi-professionals uit de buurt. Kinderen en ouders komen 10 weken lang iedere week twee keer 1 a 2 uur bij elkaar. Het eerste uur bestaat uit een gezamenlijke gedeelte dat bestaat uit kennis en spellen over gedrag en voeding. Het tweede uur gaan kinderen beweegspellen doen met de beweegcoach en ouders praten over voeding en opvoeding met de LEFF-coach. 
Op 17 februari start LEFF ook in de Indische buurt. De bijeenkomsten zijn op woensdag en vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur. De locatie waar het plaatsvindt is Jeugdland, Valentijnkade 131.
Wil je meedoen aan LEFF, neem dat contact op met onze ouder-kind adviseur Hilde Berkers (06-14874517) en meld je voor 10 februari aan!
Meer informatie op www.start-leff.nl

Namens het team
Frans Niekel, directeur

Foto's

Video's

Meer informatie