Oudernieuwsbrief 13

  • Gemaakt op: 18-2-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Frans Niekel
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Vreedzame School
Vandaag en morgen hebben we bezoek van Caroline Verhoeff, vertegenwoordigster van De Vreedzame School. Alle groepen worden bezocht en met alle leerkrachten wordt besproken op welke manier we het nóg beter kunnen doen.
We kunnen het natuurlijk niet alleen. Wanneer we op school leren, dat we problemen met (rustig) praten oplossen, dan hopen we uiteraard dat dit thuis ook gebeurt! Hetzelfde geldt voor meningsverschillen. Ze mogen er zijn en je kunt er in alle rust over praten. Wanneer dat thuis anders is, dan komt een kind in gewetensnood, want wát is waarheid en naar wie moet het kind luisteren?
We weten allemaal dat het opvoeden van kinderen niet altijd gemakkelijk is. Kinderen verkennen hun grenzen en daarbij overschrijden ze die van ons wel eens. Het is belangrijk hen daar op een positieve manier op te wijzen. 

Vreedzame school (2): Blok 4
We zijn in alle groepen bezig met lessen over: 'We hebben hart voor elkaar'. Dit blok gaat over gevoelens.
Om kunnen gaan met  gevoelens is van groot  belang voor een positief klimaat in de klas en in de school (en thuis!).
De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen "hart voor elkaar " hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen  te verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen.
Om met elkaar over gevoelens te praten,  is het  van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer.
We hebben het over gevoelens als boos en  verdriet. We  bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen  leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat "afkoelen" belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen.
Verder gaat het in blok 4  over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar.
De lessen gaan  over dingen die  je leuk vindt en waar je blij van wordt. 
We leren de kinderen dat ze mogen "passen".
Op school wordt het  steeds "gewoner" om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op  de site van de vreedzame school www.devreedzameschool.nl  of langskomen op school.

Vragenuurtje
Volgende week donderdag 25 februari is ondergetekende van 8.30 tot 10.30 in de ouderkamer. In een ongedwongen, gezellige sfeer vertel ik u alles wat u wilt weten over de school, over ontwikkelingen en over de gang van zaken.
Mogelijk gaan we zelfs even de buurt verkennen om elkaar te laten zien waar belangrijke of interessante voorzieningen en organisaties zitten.

Leerlingenraad
Op maandag 22 februari hebben we om 10.30 uur leerlingenraad. Ondergetekende bespreekt met de vertegenwoordigers uit de groepen 4 t/m 8 wat hen bezighoudt en hoe we het op school voor de leerlingen nóg beter kunnen maken. 

Voorjaarsvakantie
Niet vergeten: van 29 februari t/m 4 maart zijn alle kinderen vrij! Fijne vakantie!

Namens het team
Frans Niekel, directeur

Foto's

Video's

Meer informatie